Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinská univerzita v Žiline

technický
Univerzita: Žilinská univerzita v Žiline
Názov: Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Ulice: Univerzitná 8215/1
Psč: 010 26
Mesto: Žilina
Kraj: Žilinský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 41 513 2063, 2064
E-mail: studref@feit.uniza.sk
Web: feit.uniza.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: žádný

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 500
Poplatok za prihlášku 20 EUR
Pravdepodobnosť prijatia 81,3 %
Termín prihlášky do 31. 3. 2024
Deň otvorených dverí 14. 3. 2024 ONLINE, 14. 2. 2024 PREZENČNE
Odkaz na prihlášku https://feit.uniza.sk/elektronicka-prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky NE
Forma prijímacích skúšok bez prijímacích skúšok podľa prospechu z matematiky a fyziky na všetky študijné programy okrem programu Multimediálne technológie. Viac informácií na https://feit.uniza.sk/podmienky-prijatia-bakalarske-studium/
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok 18. 6. 2024 - 19. 6. 2024

Ďalšie informácie

"FEIT UNIZA ponúka moderné študijné programy, ktoré ponúkajú budúcim absolventom perspektívnu budúcnosť. Vzdelaných ľudí v oblastiach akými sú: informačné a komunikačné technológie, robotika, biomedicína, elektronika, automatizácia, energetika, elektrooptika, a multimédiá je nedostatok. Študenti pracujú s modernými technológiami, ktoré sú v súčasnosti využívané v priemyselnej praxi. Fakulta poskytuje študentom odborové štipendiá, a tým s najlepšími študijnými výsledkami aj prospechové až do výšky 1200EUR/rok. Ministerstvo školstva zaradilo, všetky nami ponúkané odbory medzi perspektívne. Všetko Ťa naučíme - Pre štúdium na FEIT nie je potrebné byť expertom v IT a elektrotechnike a ani mať skúsenosti s programovaním. Stačí byť šikovný a snažiť sa! "

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Automatizácia
technický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Biomedicínske inžinierstvo
technický
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Elektrooptika
technický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Elektrotechnika (špecializácia: autotronika, elektroenergetika, elektrické pohony a trakcia, výkonová elektronika)
technický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Elektrotechnológie a materiály
technický
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Fotonika
technický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Komunikačné a informačné technológie
technický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Multimediálne inžinierstvo
technický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Multimediálne technológie
technický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Riadenie procesov
technický
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Silnoprúdová elektrotechnika
technický
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Telekomunikácie
technický
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo
technický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Teoretická elektrotechnika
technický
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Výkonové elektronické systémy (špecializácia: autotronika, elektroenergetika, elektrické pohony a trakcia, výkonová elektronika)
technický
Magisterské Prezenčné Slovenský