Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Stavebná fakulta Žilinská univerzita v Žiline

technický
Univerzita: Žilinská univerzita v Žiline
Názov: Stavebná fakulta
Ulice: Univerzitná 8215/1
Psč: 010 26
Mesto: Žilina
Kraj: Žilinský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 41 513 5501, 5512
E-mail: fstav-studref@uniza.sk
Web: www.svf.uniza.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: žádný

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 380
Poplatok za prihlášku 35 EUR
Termín prihlášky 1.kolo: do 31. 3. 2023 / 2. kolo: do 18.8.2023
Deň otvorených dverí 9. 2. 2023, online - 24.11.2022
Odkaz na prihlášku https://svf.uniza.sk/index.php/uchadzaci/vseobecne-informacie/prijimacie-konania

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky bližšie informácie na http://svf.uniza.sk
Forma prijímacích skúšok bez prijímacích skúšok podľa prospechu
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok 1 kolo: 12.6. 2023 / 2.kolo: 24.8.2023

Ďalšie informácie

Chceš zmeniť svet a máš chuť robiť veci inak? Si nápaditý a chtivý po poznaní? Zvoľ si tú správnu cestu otvorenú novým výzvam. Staň sa najlepším v tom, čo ťa baví. Buď špecialistom v oblasti dopravy, elektromobility, dopravných stavieb. Buď súčasťou priemyselnej revolúcie 4.0 a študuj najnovšie IT technológie. Objav environmentálne, ekologické alebo humanitné vedy. Študuj bezpečnosť, ovplyvníš budúcnosť. Žilinská univerzita ti ponúka možnosť byť najlepší. Tak to využi a poď k nám študovať.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Civil Engineering Structures
technický
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Angličtina
Geodézia a kartografia
technický
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (špecializácie: cestné staviteľstvo, objekty dopravných stavieb, železničné staviteľstvo, plánovanie dopravnej infraštruktúry)
technický
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Pozemné staviteľstvo (špecializácie: pozemné staviteľstvo, nosné konštrukcie budov)
technický
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Technológia a manažment stavieb
technický
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
technický
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Teória a konštrukcie pozemných stavieb
technický
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský