Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta humanitných vied Žilinská univerzita v Žiline

humanitní
Univerzita: Žilinská univerzita v Žiline
Názov: Fakulta humanitných vied
Ulice: Univerzitná 8215/1
Psč: 010 26
Mesto: Žilina
Kraj: Žilinský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 41 513 61 07, 61 12
E-mail: studref@fhv.uniza.sk
Web: www.fhv.uniza.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: žádný

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 142
Poplatok za prihlášku 20 EUR
Termín prihlášky do 31. 3. 2024
Deň otvorených dverí 6. 2. 2024, on-line 5.3.2024
Odkaz na prihlášku

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO, NE
Forma prijímacích skúšok vlastní forma testů, pohovor, dle prospěchu ze SŠ, bližšie informácie na www.fhv.uniza.sk
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok 11. 6. - 12. 6. 2024

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Mediamatika a kultúrne dedičstvo
humanitní
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu
humanitní
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský