Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinská univerzita v Žiline

technický
Univerzita: Žilinská univerzita v Žiline
Názov: Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Ulice: ul. 1. Mája 32
Psč: 010 26
Mesto: Žilina
Kraj: Žilinský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 41 513 6605, 6606, 66 07
E-mail: studijne@fbi.uniza.sk
Web: http://fbi.uniza.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 225
Poplatok za prihlášku 30 EUR
Termín prihlášky do 31. 3. 2024
Deň otvorených dverí 22. 11. 2023, 7. 2. 2024, 13.3.2024
Odkaz na prihlášku

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok vlastní forma testů, dle prospěchu ze SŠ, bližšie informácie na http://fbi.uniza.sk
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok 12. 6. 2024

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Bezpečnostný manažment
technický
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Krízový manažment
technický
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Záchranné služby
technický
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský