Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinská univerzita v Žiline

ekonomický
Univerzita: Žilinská univerzita v Žiline
Názov: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Ulice: Univerzitná 8215/1
Psč: 010 26
Mesto: Žilina
Kraj: Žilinský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 41 513 3051, 3053, 3054, 3055, 3056
E-mail: dekan@fpedas.uniza.sk
Web: www.fpedas.uniza.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: žádný

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 745
Poplatok za prihlášku 20 EUR
Pravdepodobnosť prijatia 90 %
Termín prihlášky 1.kolo: 31. 3. 2024 / 2.kolo: 31. 7. 2024
Deň otvorených dverí 10. 11. 2023, 9. 2. 2024
Odkaz na prihlášku https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky bez prijímacích skúšok podľa prospechu, ostatní písomné testy, bližšie informácie na http://fpedas.uniza.sk
Forma prijímacích skúšok vlastný test
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok 1.kolo: 10. - 11. 6. 2024 / 2.kolo: 14. - 15. 8. 2024
Zameranie na predmety Test z vedomostí stredoškolského učiva, z vopred vybraného jazyka, zo stredoškolskej matematiky, zo všeobecných vedomostí

Ďalšie informácie

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov je zakladajúcou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline (bývalej Vysokej školy dopravnej), a zároveň najväčšou fakultou tejto univerzity. Na fakulte v súčasnosti študuje takmer 2 300 študentov v 1., 2. a 3. stupni vzdelávania. Fakulta takmer 70 rokov pripravuje odborníkov pre oblasť dopravy doma i v zahraničí. Fakulta navyše ponúka i programy ekonomického zamerania rovnako akreditované ako ponúkajú ďalšie ekonomické fakulty v SR. V bakalárskom štúdiu fakulta ponúka 12 študijných programov, absolventi ktorých môžu pokračovať na 2. a 3. stupni štúdia: železničná doprava, cestná doprava, letecká doprava, vodná doprava, distribučné technológie a služby, profesionálny pilot, zasielateľstvo a logistika, dopravné služby v osobnej doprave, expertízna činnosť v cestnej doprave, ekonomika a manažment podniku, finančný manažment, elektronický obchod a manažment.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Cestná doprava (špecializácie: cestná doprava, expertízna činnosť v cestnej doprave)
technický
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Distribučné technológie a služby
technický
Bakalárske
Prezenčné
Slovenský
Doprava
technický
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Dopravné služby a logistika
technický
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Dopravné služby v osobnej doprave
technický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Ekonomika a manažment podniku
ekonomický
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Prezenčné
Slovenský
Ekonomika dopravy, spojov a služieb
ekonomický
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Elektronický obchod a manažment
ekonomický
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Finančný manažment
ekonomický
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Letecká doprava (špecializácie: letecká doprava, profesionálny pilot, technológia údržby lietadiel)
technický
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Poštové inžinierstvo
technický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Vodná doprava
technický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Zasielateľstvo a logistika
technický ekonomický
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Železničná doprava
technický
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský