Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita v Žiline

technický ekonomický
Univerzita: Žilinská univerzita v Žiline
Názov: Fakulta riadenia a informatiky
Ulice: Univerzitná 8215/1
Psč: 010 26
Mesto: Žilina
Kraj: Žilinský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 41 513 4061, 4062, 4073, 4074
E-mail: studref@fri.uniza.sk
Web: www.fri.uniza.sk, www.budfri.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: SCIO

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 660
Poplatok za prihlášku 20 EUR
Termín prihlášky do 31. 3. 2023
Deň otvorených dverí 16. 2. 2023 od 10:00 hod., ONLINE: 9.11.2022 od 16:00 do 21:00 hod., 16.3.2023 od 16:00 do 21:00 hod.
Odkaz na prihlášku https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/eprihlaska/eprijim.php

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky bez prijímacích skúšok podľa prospechu, SCIO testy, olympiady, súťaží, SOČ, ostatní písomné testy, bližšie informácie na www.fri.uniza.sk
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok 8. 6. 2023

Ďalšie informácie

Chceš zmeniť svet a máš chuť robiť veci inak? Si nápaditý a chtivý po poznaní? Zvoľ si tú správnu cestu otvorenú novým výzvam. Staň sa najlepším v tom, čo ťa baví. Buď špecialistom v oblasti dopravy, elektromobility, dopravných stavieb. Buď súčasťou priemyselnej revolúcie 4.0 a študuj najnovšie IT technológie. Objav environmentálne, ekologické alebo humanitné vedy. Študuj bezpečnosť, ovplyvníš budúcnosť. Žilinská univerzita ti ponúka možnosť byť najlepší. Tak to využi a poď k nám študovať.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aplikovaná informatika
technický
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Aplikované sieťové inžinierstvo
technický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Biomedicínská informatika
technický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Informačné a sieťové technológie
technický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Informačný manažment
ekonomický
Magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Informatika
technický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Informatika a riadenie
technický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Inteligentné informačné systémy
technický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Manažment
ekonomický
Bakalárske
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Počítačové inžinierstvo
technický
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský