Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita v Žiline

technický ekonomický
Univerzita: Žilinská univerzita v Žiline
Názov: Fakulta riadenia a informatiky
Ulice: Univerzitná 8215/1
Psč: 010 26
Mesto: Žilina
Kraj: Žilinský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 41 513 4061, 4062, 4073, 4074, +421 917
E-mail: studref@fri.uniza.sk
Web: www.fri.uniza.sk, www.budfri.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: SCIO

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 660
Poplatok za prihlášku 20 EUR
Termín prihlášky do 31. 3. 2024
Deň otvorených dverí 15. 2. 2024 od 10:00 hod., ONLINE: 8.11.2023 od 16:00 do 21:00 hod., 13.3.2024 od 16:00 do 21:00 hod.
Odkaz na prihlášku https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/eprihlaska/eprijim.php

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky bez prijímacích skúšok podľa prospechu, SCIO testy, olympiady, súťaží, SOČ, ostatní písomné testy, bližšie informácie na www.fri.uniza.sk
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok 6. 6. 2024

Ďalšie informácie

Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA) je etablovanou fakultou uznávanou doma aj v zahraničí. Svedčia o tom nezávislé hodnotenia ako aj záujem študentov, zamestnávateľov a partnerov. Osobitosť fakulty spočíva predovšetkým v kombinácii študijných programov, ktoré na jednom mieste ponúkajú špičkové vzdelanie v oblasti informatiky, manažmentu, informačných a sieťových technológií.
Počas svojho pôsobenia si fakulta vybudovala silnú pozíciu vďaka kvalitnému zabezpečovaniu výučby. Dôraz je kladený na zabezpečenie kontaktu s praxou. Preto má fakulta vytvorené dlhodobé vzťahy so svojimi partnermi z podnikovej praxe. Jej absolventi sú mimoriadne úspešní na trhu práce, nachádzajú sa v top firmách po celom svete a dosahujú nadpriemerné finančné ohodnotenie.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aplikovaná informatika
technický
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Aplikované sieťové inžinierstvo
technický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Biomedicínská informatika
technický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Informačné a sieťové technológie
technický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Informačný manažment
ekonomický
Magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Informatika
technický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Informatika a riadenie
technický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Inteligentné informačné systémy
technický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Manažment
ekonomický
Bakalárske
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Počítačové inžinierstvo
technický
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský