Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Strojnícka fakulta Žilinská univerzita v Žiline

technický
Univerzita: Žilinská univerzita v Žiline
Názov: Strojnícka fakulta
Ulice: Univerzitná 8215/1
Psč: 010 26
Mesto: Žilina
Kraj: Žilinský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 41 513 25 01, 25 07, 25 08, +421 907 864
E-mail: dsjf@fstroj.uniza.sk
Web: www.fstroj.uniza.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: žádný

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 400
Poplatok za prihlášku 20 EUR
Termín prihlášky do 31. 3. 2024
Deň otvorených dverí 25. 10. 2023 a 24. 1. 2024
Odkaz na prihlášku

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky bez prijímacích skúšok podľa prospechu, bližšie informácie na http://fstroj.uniza.sk
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok 17. 6. 2024

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Automatizované výrobné systémy
technický
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Časti a mechanizmy strojov
technický
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Energetická a environmentálna technika
technický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Energetické stroje a zariadenia
technický
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Koľajové vozidlá
technický
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Počítačové konštruovanie a simulácie
technický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve
technický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Priemyselné inžinierstvo
technický
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Strojárske technológie
technický
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Technické materiály
technický
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Technika prostredia
technický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Vozidlá a motory
technický
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský