Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Celouniverzitný študijný program Žilinská univerzita v Žiline

přírodovědný
Univerzita: Žilinská univerzita v Žiline
Názov: Celouniverzitný študijný program
Ulice: Univerzitná 8215/1
Psč: 010 26
Mesto: Žilina
Kraj: Žilinský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 52 449 91 08, +421 41 513 5040
E-mail: vzdelavanie@uniza.sk, ihmb@uniza.sk
Web: www.vuvb.uniza.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: žádný

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 15
Poplatok za prihlášku 30 EUR
Termín prihlášky 1.kolo: 31.3. 2024 / 2.kolo: 12.8.2024
Deň otvorených dverí 15. 2. 2024 od 11 h
Odkaz na prihlášku

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok vlastní forma testů, bližšie informácie na www.vuvb.uniza.sk
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok 1.kolo: 6. 6. 2024 / 2.kolo: 26.8.2024
Zameranie na predmety matematika, biológia, geografia

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Alpínska a vysokohorská ekológia
přírodovědný
Magisterské Prezenčné Slovenský
Stráž prírody
přírodovědný
Bakalárske Prezenčné Slovenský