Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Trnavská univerzita v Trnave

Názov Trnavská univerzita v Trnave
Ulice Hornopotočná 23
PSČ 918 43
Mesto Trnava
Kraj Trnavský
Štát Slovensko
Telefón +4210335939111
E-mail gabriela.sekeresova@truni.sk
Web www.truni.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy výskumná univerzita; Národná cena za kvalitu; ECTS - European Credit Transfer System

Ďalšie informácie

Trnavská univerzita v Trnave je moderná, atraktívna inštitúcia s tradíciou nadväzujúcou na historickú Universitas Tyrnaviensis, ktorá bola založená v roku 1635. Je víťazom Národnej ceny za kvalitu a od roku 2019 je oprávnená používať označenie „výskumná univerzita“. Trnavská univerzita, ktorá má sídlo v najkrajšom meste Slovenska, ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy v oblasti filozofických, spoločenských a humanitných vied, pedagogiky, práva, zdravotníctva a teológie. Na jej piatich fakultách sa v súčasnosti vzdeláva takmer 5000 študentov a v jej novodobej histórii získalo vysokoškolské vzdelania viac ako 32-tisíc absolventov.

Súbory na stiahnutie

Fakulty

Pedagogická fakulta

Priemyselná 4, Trnava, Slovensko,

 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Animácia výtvarného umenia
 • Komparatívna literatúra
 • Pedagogika
Detail fakulty

Filozofická fakulta

Hornopotočná 23, Trnava, Slovensko,

 • Dejiny a teória umenia
 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
 • Etika
 • Etika a morálna filozofia
Detail fakulty

Teologická fakulta

Kostolná 1, Bratislava, Slovensko,

 • Katolícka teológia
 • Kresťanská filozofia
 • Náuka o rodine
 • Sociálna práca so zameraním na rodinu
Detail fakulty

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Univerzitné námestie 1, Trnava, Slovensko,

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Ošetrovateľstvo
 • Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
 • Sociálna práca
Detail fakulty

Právnická fakulta

Hornopotočná 23, Trnava, Slovensko,

 • Občianske právo
 • Pracovné právo
 • Právo
 • Teória a dejiny štátu a práva
Detail fakulty

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Anglický jazyk a anglofónne kultúry
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Animácia výtvarného umenia
Bakalárske Prezenčné
cognitive studies
Magisterské
Dejiny a teória umenia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
dejiny filozofie
Doktorandské
Etika
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Etika a morálna filozofia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Filozofia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
História
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
História v kombinácii
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Katolícka teológia
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Klasická archeológia
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Klasické jazyky
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Klasické jazyky v kombinácii
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
kognitívne štúdiá
Magisterské
Komparatívna literatúra
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Kresťanská filozofia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Náuka o rodine
Magisterské Prezenčné
Kombinované

Školu uvidíte na týchto veľtrhoch

Gaudeamus Bratislava 2022

IV. ročník,
Incheba Expo Bratislava
04.10 - 06.10.2022

Gaudeamus Nitra 2022

X. ročník,
Agrokomplex Nitra
14.11 - 16.11.2022