Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Trnavská univerzita

humanitní přírodovědný umělecký
Názov Trnavská univerzita
Ulice Hornopotočná 23
PSČ 918 43
Mesto Trnava
Kraj Trnavský
Štát Slovensko
Telefón +4210335939111
E-mail pr@truni.sk
Web www.truni.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy výskumná univerzita, Národná cena za kvalitu, ECTS - European Credit Transfer System

Ďalšie informácie

Trnavská univerzita v Trnave je moderná, atraktívna inštitúcia s tradíciou nadväzujúcou na historickú Universitas Tyrnaviensis, ktorá bola založená v roku 1635. Je víťazom Národnej ceny za kvalitu a od roku 2019 je oprávnená používať označenie „výskumná univerzita“. Trnavská univerzita, ktorá má sídlo v najkrajšom meste Slovenska, ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy v oblasti filozofických, spoločenských a humanitných vied, pedagogiky, práva, zdravotníctva a teológie. Na jej piatich fakultách sa v súčasnosti vzdeláva takmer 5000 študentov a v jej novodobej histórii získalo vysokoškolské vzdelania viac ako 32-tisíc absolventov.

Súbory na stiahnutie

Fakulty

Pedagogická fakulta

Priemyselná 4, Trnava, Slovensko,

 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Animácia výtvarného umenia
 • Komparatívna literatúra
 • Pedagogika
Detail fakulty

Filozofická fakulta

Hornopotočná 23, Trnava, Slovensko,

 • Dejiny a teória umenia
 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
 • Etika
 • Etika a morálna filozofia
Detail fakulty

Teologická fakulta

Kostolná 1, Bratislava, Slovensko,

 • Katolícka teológia
 • Kresťanská filozofia
 • Náuka o rodine
 • Sociálna práca so zameraním na rodinu
Detail fakulty

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Univerzitné námestie 1, Trnava, Slovensko,

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Ošetrovateľstvo
 • Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
 • Sociálna práca
Detail fakulty

Právnická fakulta

Hornopotočná 23, Trnava, Slovensko,

 • Občianske právo
 • Pracovné právo
 • Právo
 • Teória a dejiny štátu a práva
Detail fakulty

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Anglický jazyk a anglofónne kultúry
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Animácia výtvarného umenia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
cognitive studies
Magisterské
Dejiny a teória umenia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
dejiny filozofie
Doktorandské
Etika
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Etika a morálna filozofia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Filozofia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
História
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
História v kombinácii
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Katolícka teológia
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Klasická archeológia
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Klasické jazyky
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Klasické jazyky v kombinácii
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
kognitívne štúdiá
Magisterské
Komparatívna literatúra
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Kresťanská filozofia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Náuka o rodine
Magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenský