Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Právnická fakulta Trnavská univerzita

Univerzita: Trnavská univerzita
Názov: Právnická fakulta
Ulice: Hornopotočná 23
Psč: 918 43
Mesto: Trnava
Kraj: Trnavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 33 5939 617
E-mail: prf@truni.sk
Web: www.iuridica.truni.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 244
Počet záujemcov 327
Poplatok za prihlášku 60 EUR
Pravdepodobnosť prijatia 75 %
Termín prihlášky 31. 3. 2021
Deň otvorených dverí január 2021
Odkaz na prihlášku http://iuridica.truni.sk/prijimacie-konanie

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky áno
Forma prijímacích skúšok vlastná forma testov
Prípravné kurzy áno
Termín prijímacích skúšok jún-júl 2021

Ďalšie informácie

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave je centrom právnického vzdelávania a vedeckého výskumu s dôrazom na morálne princípy kresťanstva a základné demokratické zásady právneho štátu. Súbežne je orientovaná na štúdium, interpretáciu a aplikáciu slovenského verejného práva, slovenského súkromného práva, medzinárodného práva a európskeho práva.
Študenti môžu absolvovať odbornú právnu prax na ministerstvách, úradoch či v parlamente, ale aj v súkromnej sfére v spolupracujúcich subjektoch.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Občianske právo
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Pracovné právo
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Právo
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Teória a dejiny štátu a práva
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Trestné právo
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Ústavné právo
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský