Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Filozofická fakulta Trnavská univerzita

Univerzita: Trnavská univerzita
Názov: Filozofická fakulta
Ulice: Hornopotočná 23
Psč: 918 43
Mesto: Trnava
Kraj: Trnavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 33 5939 387
E-mail: ff@truni.sk
Web: www.ff.truni.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 35 EUR
Termín prihlášky 28.2.2021
Deň otvorených dverí január 2021
Odkaz na prihlášku https://mais.truni.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky psychológia, ostatné študijné programy bez prijímacích skúsok
Termín prijímacích skúšok jún-júl 2021

Ďalšie informácie

Filozofická fakulta poskytuje široké a ucelené vzdelávanie v spoločenských, behaviorálnych, historických a humanitných vedách a patrí medzi najvýznamnejšie humanitne orientované pracoviská na Slovensku. Je modernou fakultou s kvalitnými a živými kontaktmi v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu s mnohými partnerskými inštitúciami v zahraničí rozvíjajúcou a podporujúcou mobility pedagógov i študentov.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
cognitive studies
Magisterské
Dejiny a teória umenia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
dejiny filozofie
Doktorandské
Etika
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Etika a morálna filozofia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Filozofia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
História
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
História v kombinácii
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Klasická archeológia
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Klasické jazyky
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Klasické jazyky v kombinácii
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
kognitívne štúdiá
Magisterské
Philosophy
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Politológia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Psychológia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Slovenské dejiny
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
sociálna psychológia
Doktorandské
Sociológia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Systematická filozofia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský