Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Teologická fakulta Trnavská univerzita

Univerzita: Trnavská univerzita
Názov: Teologická fakulta
Ulice: Kostolná 1
Psč: 814 99
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 2 52 77 54 12
E-mail: sekretariat@tftu.sk
Web: www.tftu.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 35 EUR
Termín prihlášky 31. 3. 2021
Deň otvorených dverí január 2021
Odkaz na prihlášku http://tftu.sk/sk/elektronicka-prihlaska

Prijímacie skúšky

Prípravné kurzy nie
Termín prijímacích skúšok jún-júl 2021

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Katolícka teológia
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Kresťanská filozofia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Náuka o rodine
Magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Sociálna práca so zameraním na rodinu
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Systematická filozofia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie
Bakalárske Prezenčné Slovenský