Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Pedagogická fakulta Trnavská univerzita

Univerzita: Trnavská univerzita
Názov: Pedagogická fakulta
Ulice: Priemyselná 4
Psč: 918 43
Mesto: Trnava
Kraj: Trnavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 33 5939 525
E-mail: lubica.cepkova@truni.sk
Web: pdf.truni.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 1109
Počet záujemcov 1357
Poplatok za prihlášku 35 EUR
Pravdepodobnosť prijatia 81%
Termín prihlášky 28.2.2021
Deň otvorených dverí január 2021
Odkaz na prihlášku https://mais.truni.sk/eprihlaska/pages/home.mais

Prijímacie skúšky

Ďalšie informácie

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity garantuje a zabezpečuje komplexné vzdelávanie učiteľov pre základné a stredné školy v jednotlivých akreditovaných študijných programoch. Zabezpečuje takisto neučiteľské vzdelávanie v oblasti sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva.
Proces vzdelávania je podporovaný moderným technickým vybavením, špecializovanými laboratóriami, ateliérmi, učebňami s audiovizuálnou technikou a kvalifikovaným personálnym obsadením katedier. Potvrdením kvalitnej úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu je výborné uplatnenie absolventov v praxi.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Anglický jazyk a anglofónne kultúry
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Animácia výtvarného umenia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Komparatívna literatúra
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Pedagogika
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Pedagogika výtvarného umenia
Magisterské Prezenčné Slovenský
Predškolská a elementárna pedagogika
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Predškolská pedagogika
Magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
School pedagogy
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Školská pedagogika
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Slovenský jazyk a literatúra
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Teória biologického vzdelávania
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Teória chemického vzdelávania
Doktorandské Prezenčné Slovenský
Teória jazykového a literárneho vzdelávania
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Učiteľstvo ang. jaz. a literatúry v kombinácii
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Učiteľstvo ang. jazyka a literatúry
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Učiteľstvo biológie v kombinácii
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Učiteľstvo chémie v kombinácii
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Učiteľstvo histórie v kombinácii
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský