Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavská univerzita

Univerzita: Trnavská univerzita
Názov: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Ulice: Univerzitné námestie 1
Psč: 918 43
Mesto: Trnava
Kraj: Trnavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 33/5939401
E-mail: dusana.horvathova@truni.sk
Web: www.truni.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 40 EUR
Termín prihlášky 31. 3. 2021
Deň otvorených dverí 27. január 2021
Odkaz na prihlášku https://mais.truni.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky http://fzsp.truni.sk/prijimacie-konanie
Forma prijímacích skúšok bez prijímacích skúšok - výsledky strednej školy
Termín prijímacích skúšok jún-júl 2021

Ďalšie informácie

Cieľom fakulty je vychovať v duchu kresťanstva a humanizmu vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov, ktorí ukončili vzdelanie v študijných programoch: ošetrovateľstvo, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, sociálna práca, verejné zdravotníctvo.
Po ukončení štúdia majú absolventi možnosť uplatniť sa ako experti, alebo výskumní pracovníci v oblastiach primárnej prevencie chorôb, v oblasti životného, pracovného prostredia. Uplatnenie nájdu v zdravotníckych zariadeniach, v primárnej zdravotnej starostlivosti, v zdravotníckych laboratóriách. Sú pripravení na výkon priamej práce s rizikovými skupinami, rodinou, deťmi.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Ošetrovateľstvo
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Sociálna práca
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Verejné zdravotníctvo
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský