Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Technická univerzita vo Zvolene

Názov Technická univerzita vo Zvolene
Ulice T.G.Masaryka 24
PSČ 960 01
Mesto Zvolen
Kraj Banskobystrický
Štát Slovensko
Telefón +421 907 725 540
E-mail rpp@tuzvo.sk
Web www.tuzvo.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy žádný

Ďalšie informácie

Vďaka vysokej úrovni kvality zariadení a moderným podmienkam na štúdium a výskum Technická univerzita vo Zvolene disponuje najaktuálnejšími vedeckými poznatkami pre zachovávanie trvalo udržateľného života. Spomedzi všetkých vysokých škôl na Slovensku má TUZVO jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s rozšírením do ďalších umeleckých/dizajnérskych, prírodovedných, ekonomických, technických a bezpečnostných oblastí. Univerzita ponúka štyri fakulty a jeden univerzitný študijný odbor. Univerzita ponúka halu vedecko-experimentálnych pracovísk a unikátne výskumné centrá so špičkovým vybavením s 3D vizualizáciou, 3D tlačou a 3D simuláciou. TUZVO aj vďaka tomu dostalo označenie výskumnej univerzity. TUZVO ponúka ubytovanie a stravu v kompletne zrekonštruovaných študentských domovoch a jedálni. Možnosť absolvovania zahraničných mobilít v rámci programu ERASMUS+ a iných štipendií. Kultúrne, spoločenské a športové aktivity UNI DNI, AGROFILM, Železný hasič, Akademický Zvolen, výstavy dizajnérskych kúskov, vernisáže na zámku a mnohé ďalšie. Široký výber krúžkov - folklórny súbor Poľana, dobrovoľný hasičský zbor, Sokoliarsky, Kynologický, Včelársky krúžok a mnohé ďalšie.

Súbory na stiahnutie

Fakulty

Fakulta ekológie a environmentalistiky

Ul. T. G. Masaryka 24, Zvolen, Slovensko,

 • Ekológia a ochrana biodiverzity
 • Ekológia – zručnosti a adaptácie
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Forenzná a kriminalistická environmentalistika
Detail fakulty

Drevárska fakulta

T. G. Masaryka 2117/24, Zvolen, Slovensko,

 • Dizajn nábytku a interiéru
 • Drevené stavby
 • Drevárske inžinierstvo
 • Drevárstvo s podporou informačných technológií
Detail fakulty

Lesnícka fakulta

Ul. T. G. Masaryka 2117/24, Zvolen, Slovensko,

 • Adaptívne lesníctvo
 • Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
 • Arboristika a komunálne lesníctvo
 • Ekológia lesa
Detail fakulty

Fakulta techniky

Študentská 26, Zvolen, Slovensko,

 • Ekotechnika
 • Integrované manažérstvo priemyselných procesov
 • Manažérstvo prevádzky dopravnej a energetickej techniky
 • Výrobná technika
Detail fakulty

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Adaptívne lesníctvo
Magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Arboristika a komunálne lesníctvo
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Dizajn nábytku a interiéru
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Drevárske inžinierstvo
Magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Drevárstvo s podporou informačných technológií
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Drevené stavby
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Ekológia – zručnosti a adaptácie
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Ekológia a ochrana biodiverzity
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Ekológia lesa
Magisterské Prezenčné Slovenský
Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Ekonomika a manažment prírodných zdrojov
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Ekotechnika
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Environmentálne inžinierstvo
Magisterské Prezenčné Slovenský
Forenzná a kriminalistická environmentalistika
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve
Magisterské Prezenčné Slovenský
Integrované manažérstvo priemyselných procesov
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Inžinierstvo životného prostredia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Lesnícke technológie
Magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Lesníctvo
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský