Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Technická univerzita vo Zvolene

Názov Technická univerzita vo Zvolene
Ulice T.G.Masaryka 24
PSČ 960 01
Mesto Zvolen
Kraj Banskobystrický
Štát Slovensko
Telefón +421 907 725 540
E-mail rpp@tuzvo.sk
Web www.tuzvo.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy žádný

Ďalšie informácie

Vďaka vysokej úrovni kvality zariadení a moderným podmienkam na štúdium a výskum Technická univerzita vo Zvolene disponuje najaktuálnejšími vedeckými poznatkami pre zachovávanie trvalo udržateľného života. Spomedzi všetkých vysokých škôl na Slovensku má TUZVO jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s rozšírením do ďalších umeleckých/dizajnérskych, prírodovedných, ekonomických, technických a bezpečnostných oblastí. Univerzita ponúka štyri fakulty a jeden univerzitný študijný odbor. Univerzita ponúka halu vedecko-experimentálnych pracovísk a unikátne výskumné centrá so špičkovým vybavením s 3D vizualizáciou, 3D tlačou a 3D simuláciou. TUZVO aj vďaka tomu dostalo označenie výskumnej univerzity. TUZVO ponúka ubytovanie a stravu v kompletne zrekonštruovaných študentských domovoch a jedálni. Možnosť absolvovania zahraničných mobilít v rámci programu ERASMUS+ a iných štipendií. Kultúrne, spoločenské a športové aktivity UNI DNI, AGROFILM, Železný hasič, Akademický Zvolen, výstavy dizajnérskych kúskov, vernisáže na zámku a mnohé ďalšie. Široký výber krúžkov - folklórny súbor Poľana, dobrovoľný hasičský zbor, Sokoliarsky, Kynologický, Včelársky krúžok a mnohé ďalšie.

Súbory na stiahnutie

Fakulty

Fakulta ekológie a environmentalistiky

Ul. T. G. Masaryka 24, Zvolen, Slovensko,

 • Ekológia a ochrana biodiverzity
 • Ekológia – zručnosti a adaptácie
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Forenzná a kriminalistická environmentalistika
Detail fakulty

Drevárska fakulta

T. G. Masaryka 2117/24, Zvolen, Slovensko,

 • Dizajn nábytku a interiéru
 • Drevené stavby
 • Drevárske inžinierstvo
 • Drevárstvo s podporou informačných technológií
Detail fakulty

Lesnícka fakulta

Ul. T. G. Masaryka 2117/24, Zvolen, Slovensko,

 • Adaptívne lesníctvo
 • Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
 • Arboristika a komunálne lesníctvo
 • Ekológia lesa
Detail fakulty

Fakulta techniky

Študentská 26, Zvolen, Slovensko,

 • Ekotechnika
 • Integrované manažérstvo priemyselných procesov
 • Manažérstvo prevádzky dopravnej a energetickej techniky
 • Výrobná technika
Detail fakulty

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Adaptívne lesníctvo
Magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenskí
Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenskí
Arboristika a komunálne lesníctvo
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenskí
Dizajn nábytku a interiéru
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenskí
Drevárske inžinierstvo
Magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenskí
Drevárstvo s podporou informačných technológií
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenskí
Drevené stavby
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenskí
Ekológia – zručnosti a adaptácie
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenskí
Ekológia a ochrana biodiverzity
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenskí
Ekológia lesa
Magisterské Prezenčné Slovenskí
Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenskí
Ekonomika a manažment prírodných zdrojov
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenskí
Ekotechnika
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenskí
Environmentálne inžinierstvo
Magisterské Prezenčné Slovenskí
Forenzná a kriminalistická environmentalistika
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenskí
Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve
Magisterské Prezenčné Slovenskí
Integrované manažérstvo priemyselných procesov
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenskí
Inžinierstvo životného prostredia
Bakalárske Prezenčné Slovenskí
Lesnícke technológie
Magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenskí
Lesníctvo
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenskí

Školu uvidíte na týchto veľtrhoch

Gaudeamus Bratislava 2022

IV. ročník,
Incheba Expo Bratislava
04.10 - 06.10.2022