Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Lesnícka fakulta Technická univerzita vo Zvolene

Univerzita: Technická univerzita vo Zvolene
Názov: Lesnícka fakulta
Ulice: Ul. T. G. Masaryka 2117/24
Psč: 960 01
Mesto: Zvolen
Kraj: Banskobystrický
Štát: Slovensko
Telefón: +421 45 5206 201
E-mail:
Web: www.tuzvo.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Odkaz na prihlášku

Prijímacie skúšky

Ďalšie informácie

Na LESNÍCKEJ FAKULTE dostaneš okrem vzdelania v oblasti lesníctva a poľovníctva aj možnosť študovať arboristiku a komunálne lesníctvo. Je jediná svojho druhu na Slovensku a nájdeš na nej ťažbový trenažér či virtuálny 3D les, ktorý simuluje dôsledky tvojich zásahov. Všetko sa dozvieš na: https://lf.tuzvo.sk/sk

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Adaptívne lesníctvo
Magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Arboristika a komunálne lesníctvo
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Ekológia lesa
Magisterské Prezenčné Slovenský
Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve
Magisterské Prezenčné Slovenský
Lesnícke technológie
Magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Lesníctvo
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Lesníctvo a manažment zveri
Magisterské Prezenčné Angličtina