Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta techniky Technická univerzita vo Zvolene

Univerzita: Technická univerzita vo Zvolene
Názov: Fakulta techniky
Ulice: Študentská 26
Psč: 960 01
Mesto: Zvolen
Kraj: Banskobystrický
Štát: Slovensko
Telefón: +421 45 520 6111
E-mail:
Web: www.tuzvo.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Odkaz na prihlášku

Prijímacie skúšky

Ďalšie informácie

FAKULTA TECHNIKY ponúka štúdium zamerané na strojárenský a automobilový priemysel, lesnícku a výrobnú techniku. Fakulta má holografický prístroj, aj školiace stredisko v oblasti hydrauliky a pneumatiky svetového formátu. Uplatniteľnosť študentov Fakulty techniky po ukončení štúdia v praxi dosahuje vyše 90%. Všetko sa dozvieš na: https://ft.tuzvo.sk/sk

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Ekotechnika
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Integrované manažérstvo priemyselných procesov
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Manažérstvo prevádzky dopravnej a energetickej techniky
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Výrobná technika
Magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Výrobná technika a manažment výrobných procesov
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský