Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Názov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Ulice Trieda A. Hlinku 2
PSČ 949 76
Mesto Nitra
Kraj Nitriansky
Štát Slovensko
Telefón +421 376 415 111
E-mail verejnost@uniag.sk
Web www.uniag.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy ECTS, DS

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Zoznam fakúlt

Fakulta ekonomiky a manažmentu

Trieda A. Hlinku 2, Nitra, Slovensko,

 • Environmentálna ekonomika a manažment
 • Manažment podniku
 • Manažment podniku
 • Účtovníctvo
Detail fakulty

Technická fakulta

Trieda A. Hlinku 2, Nitra, Slovensko,

 • Obchodovanie a podnikanie s technikou
 • Poľnohospodárska technika
 • Technika pre odpadové hospodárstvo
 • Výrobné technológie
Detail fakulty

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Trieda A. Hlinku 2, Nitra, Slovensko,

 • Environmentálny manažment /A/
 • Integrovaný rozvoj vidieka
 • Regionálny rozvoj a politiky EÚ
 • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
Detail fakulty

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Trieda A. Hlinku 2, Nitra, Slovensko,

 • International Master of Horticultural Science
 • Krajinná a záhradná architektúra
 • Krajinné inžinierstvo (A)
 • Záhradníctvo (A)
Detail fakulty

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Trieda A. Hlinku 2, Nitra, Slovensko,

 • Agrochémia a výživa rastlín
 • Agroekológia
 • Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Všeobecné poľnohospodárstvo
Detail fakulty

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Trieda A. Hlinku 2, Nitra, Slovensko,

 • Aplikovaná biológia
 • Potraviny a technológie v gastronómii
 • Technológia potravín
 • Vinárstvo
Detail fakulty

Zoznam študijných programov

Agrárny obchod a marketing
Agrárny obchod a marketing
Agrárny obchod a marketing /A/
Agribusiness and Commerce
Agribusiness and Commerce
Agrobiotechnológie
Agrobiotechnológie
Agroekológia
Agrochémia a výživa rastlín
Agrochémia a výživa rastlín
Agropotravinárstvo
Agropotravinárstvo
Aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení
Aplikovaná biológia
Aplikovaná biológia
Automobilové dopravné systémy
Bezpečnosť a kontrola potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín /A/
Biotechnika parkových a krajinných úprav
Biotechnika parkových a krajinných úprav
Business Economics
Doplňujúce pedagogické štúdium - Učiteľstvo odborných predmetov
Dopravné stroje a zariadenia
Dopravné stroje a zariadenia
Economics and Management of Agriculture and Food Processing
Ekonomika a manažment podniku
Ekonomika a manažment podniku
Ekonomika a manažment podniku /A/
Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva
Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva
Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva /A/
Ekonomika podniku
Ekonomika podniku
Ekonomika podniku
Ekonomika podniku /A/
Environmentálna ekonomika a manažment
Environmentálna ekonomika a manažment
Environmentálny manažment
Environmentálny manažment
Environmentálny manažment /A/
Farmárstvo
Farmárstvo
Fyziológia plodín a drevín
Fyziológia plodín a drevín
Genetické technológie v agrobiológii
Hipológia
Hipológia
Integrovaný rozvoj vidieka
Integrovaný rozvoj vidieka
International Business with Agrarian Commodities
International Economics and Development
International Master of Horticultural Science
International Master of Horticulture Science
Krajinná a záhradná architektúra
Krajinná a záhradná architektúra
Krajinné inžinierstvo
Krajinné inžinierstvo
Krajinné inžinierstvo (A)
Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách
Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách
Kvantitatívne metódy v ekonómii
Kvantitatívne metódy v ekonómii
Kvantitatívne metódy v ekonómii
Machinery Trading and Bussiness
Manažment podniku
Manažment podniku
Manažment podniku
Manažment rastlinnej výroby
Manažment rastlinnej výroby
Manažment živočíšnej výroby
Manažment živočíšnej výroby
Medzinárodná ekonomika a rozvoj
Medzinárodná ekonomika a rozvoj /A/
Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami /A/
Molekulárna biológia
Molekulárna biológia
Obchodné podnikanie
Obchodné podnikanie
Obchodovanie a podnikanie s technikou
Obchodovanie a podnikanie s technikou
Obchodovanie a podnikanie s technikou /A/
Ochrana rastlín
Ochrana rastlín
Poľnohospodárska technika
Poľnohospodárska technika
Potraviny a technológie v gastronómii
Potraviny a technológie v gastronómii
Prevádzka dopravných a manipulačných strojov
Prevádzka dopravných a manipulačných strojov
Prevádzka dopravných strojov a zariadení
Prevádzka dopravných strojov a zariadení
Regional Development and the EU Policies
Regionálny rozvoj a politiky EÚ
Regionálny rozvoj a politiky EÚ
Riadiace systémy vo výrobnej technike
Riadiace systémy vo výrobnej technike
Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
Rural Development and Development of Rural Tourism
Špeciálna rastlinná produkcia
Špeciálna rastlinná produkcia
Špeciálna živočíšna produkcia
Špeciálna živočíšna produkcia
Špeciálne chovateľské odvetvia
Špeciálne chovateľské odvetvia
Špeciálne chovateľstvo
Špeciálne chovateľstvo
Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby
Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby
Technika pre biosystémy
Technika pre biosystémy
Technika pre odpadové hospodárstvo
Technika pre odpadové hospodárstvo
Technológia potravín
Technológia potravín
Účtovníctvo
Účtovníctvo
Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Vinárstvo
Vinárstvo
Všeobecná rastlinná produkcia
Všeobecná rastlinná produkcia
Všeobecná živočíšna produkcia
Všeobecná živočíšna produkcia
Všeobecné poľnohospodárstvo
Všeobecné poľnohospodárstvo
Výrobné technológie
Výrobné technológie
Výrobné technológie pre automobilový priemysel
Výrobné technológie pre automobilový priemysel
Výživa
Výživa
Výživa a ochrana rastlín
Výživa ľudí
Výživa ľudí
Výživa zvierat a krmivárstvo
Výživa zvierat a krmivárstvo
Záhradná a krajinná architektúra
Záhradná a krajinná architektúra
Záhradná a krajinná architektúra (A)
Záhradníctvo
Záhradníctvo
Záhradníctvo (A)

Na ktorom veľtrhu školu uvidíte

Gaudeamus Nitra 2020

VIII. ročník,
Agrokomplex Nitra, pavilón F
11.11 - 12.11.2020

stánok č. 0

Gaudeamus Bratislava 2020

XXIV. ročník,
Incheba Expo, hala D
06.10 - 08.10.2020

stánok č. 0
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.