Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice

technický
Univerzita: Univerzita Pardubice
Názov: Dopravní fakulta Jana Pernera
Ulice: Studentská 95
Psč: 532 10
Mesto: Pardubice
Kraj: Pardubický
Štát: Česká republika
Telefón: 466 036 096
E-mail: andrea.hemzska@upce.cz
Web: dfjp.upce.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 833
Počet záujemcov 1015
Poplatok za prihlášku 500 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 82 %
Termín prihlášky 31. 5. 2021
Deň otvorených dverí 27. 1. 2021 a 6. 3. 2021
Odkaz na prihlášku https://bit.ly/33rPidT

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky Bez přijímacích zkoušek na základě výsledků středoškolského studia. Výjimku tvoří studijní program Technika, technologie a řízení letecké dopravy, kde studenti musí absolvovat přijímací pohovor
Forma prijímacích skúšok Bez přijímacích zkoušek na základě výsledků středoškolského studia
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok Bakalářské studium: do 31. května 2021, Magisterské studium: do 30. června 2021

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Dopravní management a marketing
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Dopravní management, marketing a logistika
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Dopravní prostředky a infrastruktura
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Dopravní stavitelství
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Elektrická trakce a elektromobilita
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Logistika
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Provoz a údržba vozidel
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Stavba vozidel
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Technika, technologie a řízení letecké dopravy
Bakalárske Prezenčné Čeština
Technologie a management v dopravě
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Technologie a řízení dopravy
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština