Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Názov Štátny inštitút odborného vzdelávania
Ulice Stromová 9
PSČ 837 63
Mesto Bratislava
Kraj Bratislavský
Štát Slovensko
Telefón 0911 610 115
E-mail Europass@siov.sk
Web www.siov.sk
Typ školy jiná vzdělávací instituce
Certifikát školy

Ďalšie informácie

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) je organizáciou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. ŠIOV rozsahom svojich aktivít a činností reaguje na širokú problematiku odborného vzdelávania, pričom sleduje moderné európske trendy. Aktivity organizácie sa orientujú na žiakov, pedagogických aj odborných zamestnancov a potreby zamestnávateľov. Od roku 2018 zabezpečuje ŠIOV agendu celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva a plní úlohy spojené s ich implementáciou v Slovenskej republike. Národné centrum Europass Slovensko je od 1. februára 2018 súčasťou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

Súbory na stiahnutie