Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Štátny inštitút odborného vzdelávanie (Národné centrum Europass)

Názov Štátny inštitút odborného vzdelávanie (Národné centrum Europass)
Ulice Stromová 9
PSČ 837 63
Mesto Bratislava
Kraj Bratislavský
Štát Slovensko
Telefón 0911 610 115
E-mail Europass@siov.sk
Web www.siov.sk
Typ školy jiná vzdělávací instituce
Certifikát školy

Ďalšie informácie

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) je organizáciou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. ŠIOV rozsahom svojich aktivít a činností reaguje na širokú problematiku odborného vzdelávania, pričom sleduje moderné európske trendy. Aktivity organizácie sa orientujú na žiakov, pedagogických aj odborných zamestnancov a potreby zamestnávateľov. Od roku 2018 zabezpečuje ŠIOV agendu celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva a plní úlohy spojené s ich implementáciou v Slovenskej republike. Národné centrum Europass Slovensko je od 1. februára 2018 súčasťou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

Súbory na stiahnutie

Školu uvidíte na týchto veľtrhoch

Gaudeamus Bratislava 2024

XXVII. ročník,
Incheba Expo Bratislava
08.10 - 10.10.2024

stánek č.