Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Názov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Ulice Komenského 73
PSČ 041 81
Mesto Košice
Kraj Košický
Štát Slovensko
Telefón +421915984003 , +421915986723
E-mail renata.bozikova@uvlf.sk, zuzana.szabova@uvlf.sk
Web www.uvlf.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy

Ďalšie informácie

Predstavujeme vám Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, nielen jedinú vysokú školu pre veterinárne vzdelávanie na Slovensku, ale aj kvalitou svojej vzdelávacej a výskumnej činnosti jedinečnú inštitúciu, ktorá z univerzity robí neoddeliteľnú súčasť európskeho vzdelávacieho i výskumného priestoru. Univerzita so svojím historickým areálom s prekrásnym parkom, svojou dlhoročnou skúsenosťou s prípravou domácich i zahraničných študentov pre výkon spoločensky nenahraditeľného povolania, svojou priateľskou a tolerantnou atmosférou víta všetkých, ktorí prekročia jej bránu. Krédo univerzity COGNITIO IANUA SAPIENTIAE - Poznanie - brána múdrosti Univerzita veterinárskeho vzdelávania v Košiciach bola založená v roku 1949 a dodnes je jedinou vysokou školou pre veterinárske vzdelávanie na Slovensku a jednou z dvoch poskytujúcou štúdium farmácie. Univerzita úspešne prešla nielen národnou akreditáciou, ale bola zahraničnými autoritami opäť medzinárodne evalvovaná a dokonca aj akreditovaná, čím sa zaradila medzi 12 top európskych veterinárskych vysokých škôl z celkového počtu 96. Univerzita má viac ako 2 000 študentov, z toho viac ako 250 študentov zo zahraničia, ktorí už od roku 1991 prichádzajú z celého sveta na univerzitu študovať veterinárnu medicínu v anglickom jazyku. Silnou stránkou univerzity je najmä vysoká úroveň praktickej prípravy a permanentný kontakt so zvieratami nielen na piatich klinikách, ale aj na školskej farme, účelovom zariadení pre chov a choroby voľne žijúcej zveri či v jazdeckom areáli. Veľkou prednosťou sú aj vlastné študentské domovy a tiež bohatá ponuka záujmových klubov a športových oddielov.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Bezpečnosť krmív a potravín
Bakalárske
Bakalárske
Prezenčné
Kombinované
Farmácia
Magisterské Prezenčné
Farmácia (rigorózne štúdium)
Iné Prezenčné
Hygiena potravín (doktorský študijný program)
Iné Prezenčné
Kynológia DF a EXF
Bakalárske
Bakalárske
Prezenčné
Kombinované
Pohoda a ochrana zvierat (PaOZ) DF a ExF
Nadväzujúce magisterské
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Trh a kvalita potravín
Nadväzujúce magisterské
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Veterinárna sestra (VetSes) DF a EXF
Bakalárske
Bakalárske
Prezenčné
Kombinované
Všeobecné veterinárske lekárstvo (doktorský študijný program)
Iné Prezenčné
Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hippoterapii DF a Exf
Bakalárske
Bakalárske
Prezenčné
Kombinované

Školu uvidíte na týchto veľtrhoch

Gaudeamus Bratislava 2022

IV. ročník,
Incheba Expo Bratislava
04.10 - 06.10.2022