Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

návod k přihlášení
na veletrh
pro vystavovatele

GAUDEAMUS PRAHA 24. - 25. 1. 2018

JAK SE NA VELETRH PŘIHLÁSIT?


1. Vyberete si a rezervujte umístění stánku

 • Nahlédněte do plánku pavilonů a vyberte si vhodné umístění stánku.
 • Pavilon je rozdělen na "sektory" o různé ploše vyznačené v plánku spolu s číslem sektoru. Je možné spojit několik sektorů dohromady a vytvořit větší plochu. Na některých místech je možné sektory i rozdělit, nebo zmenšit jejich plochu (toto s námi prosím vždy předem konzultujte). Vybírat je možné pouze z volných sektorů, označených zelenou barvou.
 • Jakmile vyberete vhodný sektor, zadejte jeho číslo spolu s plochou a Vašimi údaji do rezervačního formuláře. Po vyplnění formuláře Vás budeme nejpozději do 24 hodin kontaktovat a rezervaci Vám potvrdíme. V případě problému Vám nabídneme jinou vhodnou alternativu.
 • Číslo sektoru, není číslem Vašeho stánku! Číslo stánku Vám přidělíme po ukončení rezervací všech vystavovatelů.
 • Rezervaci můžete provést také telefonicky na čísle 545 176 136 nebo e-mailem: info@gaudeamus.cz. Rezervace je nezávazná.
 • Pokud potřebujete poradit s výběrem místa, nebo si nejste čímkoliv jisti, kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme.


2. Rezervujte si termín přednášky

 • Přednášky jsou dlouhodobě nejefektivnějším způsobem komunikace s návštěvníky veletrhu. Probíhají v přednáškovém sále pro 250 osob v hale 4.
 • Nahlédněte do programu přednášek a vyberte si volný termín přednášky. Přednášky probíhají každý den veletrhu od 8:00 do 16:00. Přednáška může mít délku 10-40 minut.
 • Požadavek na rezervaci přednášky můžete zadat do rezervačního formuláře spolu s rezervací plochy nebo nás kontaktovat na čísle 545 176 136
  nebo e-mailem: info@gaudeamus.cz.
 • Termíny přednášek doporučujeme rezervovat co nejdříve. Obvykle jsou termíny rychle obsazeny.


3. Potvrďte svoji rezervaci

 • Vaši nezávaznou rezervaci můžete potvrdit kdykoliv do 8. 1. 2018 zasláním podepsané objednávky a smlouvy o účasti na výstavě. Pokud rezervaci potvrdíte do 15. 12. 2017, získáváte ceny zvýhodněné o 20 %.
 • Oba dokumenty Vám zašleme po potvrzení Vaší rezervace. Můžete si je také kdykoliv stáhnout níže na této stránce.
 • Do objednávky vyplňte kontaktní a fakturační údaje, Vámi vybrané číslo sektoru, velikost plochy, termín přednášky a další vybavení a služby, které si přejete objednat. Na závěr vypočtěte celkovou cenu a dokument podepište. Pokud celkovou cenu nevyplníte, dopočteme ji za Vás.
 • Oba dokumenty můžete zaslat poštou nebo nascanované e-mailem.
 • Po přijetí objednávky Vám zašleme jednu potvrzenou kopii zpět spolu se zálohovou fakturou.


4. Využijte všechny možnosti k Vaší propagaci

 • Veletrh Gaudeamus Vám nabízí mnoho možností propagace Vaší instituce nad rámec výstavní expozice a přednášek. V ceně stánku jsou všichni vystavovatelé zařazeni do seznamu vystavovatelů na www.gaudeamus.cz, v mobilní aplikaci Gaudeamus Guide a v tištěném i elektronickém katalogu veletrhu.
 • Pokud potvrdíte svoji rezervaci do 17. 10. 2017 budete zařazeni do propagačního katalogu veletrhu, který je rozesílán na všechny SŠ, VŠ, VOŠ a úřady práce
  v České republice. K této zásilce můžeme přidat i Vaše propagační materiály.
 • Zadejte si seznam Vašich studijních oborů do rejstříku oborů, který je podkladem pro vyhledávač studijních oborů na www.gaudeamus.cz. Návod k vyplnění údajů je k dispozici ZDE.
 • Vyplňte údaje o Vašich fakultách, nebo studijních programech pro větší zviditelnění Vaší instituce. Informace můžete vyplnit do formuláře ZDE.
 • Další možnosti propagace najdete na straně 3 a 4 v objednávce účasti na výstavě.
 • Pokud potřebujete s čímkoliv poradit, kontaktujte nás na čísle 545 176 136, nebo e-mailem: info@gaudeamus.cz.

JAK SPRÁVNĚ VYPLNIT OBJEDNÁVKOVÉ FORMULÁŘE?

 • Objednávka výstavní plochy: Do objednávky vyplňte Vaše kontaktní a fakturační údaje, vybrané číslo sektoru, velikost rezervované plochy, termín přednášek a další vybavení a služby, které si přejete objednat.
 • Smlouva o účasti na výstavě: Je nedílnou součástí objednávky služeb. Bez podepsané smlouvy nelze rezervaci stánku potvrdit.
 • Objednávka účasti v doprovodného programu "Věda pro život": Vyplňte, pokud si přejete se prezentovat v rámci doprovodného programu Věda pro život.
 • Přihláška do soutěže o nejlepší expozici: Vyplňte, pokud si přejete účastnit se soutěže o nejlepší expozici veletrhu. Pro tři nejlepší expozice je připravena odměna ve formě slevy na výstavní plochu.
 • Příloha č. 1: Zde můžete určit tvar půdorysu Vaší expozice. Vyplňujte pouze, pokud si přejete nestandardní půdorys nebo objednáváte zázemí na ploše expozice.
 • Příloha č. 2: Obsahuje návod na vložení informací do rejstříku studijních oborů. Vyplňte, pokud potřebujete přidělit nové údaje pro vstup do rejstříku.
 • Příloha č. 3: Zde můžete vyplnit informace o Vašich fakultách nebo studijních programech ke zveřejnění na www.gaudeamus.cz.

 

OBJEDNÁVKOVÉ FORMULÁŘE KE STAŽENÍ VE FORMÁTU PDF:

 

OBJEDNÁVKOVÉ FORMULÁŘE KE STAŽENÍ VE FORMÁTU DOC:


Vyplněnou objednávku účasti na výstavě, smlouvu o účasti na výstavě a případné přílohy prosím zašlete poštou, ve dvou podepsaných vyhotoveních, na adresu organizátora veletrhu. Dokumenty je také možné zaslat nascanované e-mailem na: info@gaudeamus.cz. Dokumenty prosím doručte nejpozději 15. prosince 2017.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O VELETRHU

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

15. 12. 2017
Uzávěrka objednávek za zvýhodněné ceny

8. 12. 2017
Dodání podkladů pro rejstřík oborů

5. 1. 2018
Dodání podkladů do tištěného katalogu

8. 1. 2018
Uzávěrka objednávek expozic

 

ZPĚT NA INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE