Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

seznam fakult
a studijních programů

GAUDEAMUS PRAHA 24. - 25. 1. 2018

OBOROVÉ ČLENĚNÍ:

FAKULTY:

 • Ekonomika a management

 • Elektrotechnika

 • Chemie

 • Informatika

 • Jazyky

 • Matematika

 • Medicína, zdravotnictví a farmacie

 • Právo

 • Přírodní vědy

 • Společenské a humanitní vědy

 • Sport

 • Stavitelství

 • Technika a inženýrství

 • Teologie

 • Učitelství

 • Umění

 • Veterinární lékařství

 • Vojenské obory

 • Zemědělství a lesnictví

 

STUDIJNÍ PROGRAMY:

 • Ekonomika a management

 • Elektrotechnika

 • Informatika

 • Jazyky

 • Medicína a zdravotnictví

 • Právo

 • Přírodní vědy

 • Společenské a humanitní vědy

 • Technika a inženýrství

 

FAKULTY:

EKONOMIKA A MANAGEMENT:

Academy of Business Administration

 • HZ University of Applied Sciences, Nizozemí

Business School

 • London School of Business and Finance
 • WHU – Otto Beisheim School of Management, Německo

Department of Business Economics

 • VAMK University of Applied Sciences, Finsko

Economics Group

 • WHU – Otto Beisheim School of Management, Německo

Ekonomická fakulta

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Technická univerzita v Liberci
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ekonomicko - správní fakulta

 • Masarykova univerzita

Entrepreneurship and Innovation Group

 • WHU – Otto Beisheim School of Management, Německo

Faculty of Business Administration

 • Technische Universität Bergakademie Freiberg, Německo
 • University of New York in Prague

Faculty of Business and Economics

 • Westsachsische Hochschule Zwickau - University of Applied Sciences, Německo

Faculty of Business and Law

 • Leeds Beckett University, Velká Británie

Faculty of Economics

 • Higher School of Social Technologies Ltd, Lotyšsko
 • Chemnitz University of Technology, Německo

Faculty of Economics and Management

 • Trento RISE / University of Trento, Itálie

Faculty of Europäische und Internationale Verwaltung

 • Andrássy Universität Budapest, Maďarsko

Faculty of International Economy and Business

 • Andrássy Universität Budapest, Maďarsko

Faculty of Internationale Beziehungen

 • Andrássy Universität Budapest, Maďarsko

Faculty of Management

 • AGH University of Science and Technology, Polsko

Fakulta ekonomická

 • Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta ekonomie a podnikání

 • Panevropská vysoká škola - UNINOVA, o.p.s. (Brno)
 • Panevropská vysoká škola - UNINOVA, o.p.s. (Ostrava)

Fakulta ekonomicko-správní

 • Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomických studií

 • Vysoká škola finanční a správní

Fakulta financí a účetnictví

 • Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta informatiky a managementu

 • Univerzita Hradec Králové

Fakulta logistiky a krizového řízení

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu

 • Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta managementu a ekonomiky

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta podnikatelská

 • Vysoké učení technické v Brně

Fakulta podnikohospodářská

 • Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 • Mendelova univerzita v Brně

Fakulta sociálně-ekonomická

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovensko

Fakulta veřejných politik

 • Slezská univerzita v Opavě

Fakulta výrobních technologií a managementu

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Finance and Accounting Group

 • WHU – Otto Beisheim School of Management, Německo

Higher Institute of Management

 • Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, Francie

Management Group

 • WHU – Otto Beisheim School of Management, Německo

Marketing and Sales Group

 • WHU – Otto Beisheim School of Management, Německo

Masarykův ústav vyšších studií

 • České vysoké učení technické v Praze

Národohospodářská fakulta

 • Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Obchodně podnikatelská fakulta
 • Slezská univerzita v Opavě

Provozně ekonomická fakulta

 • Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Mendelova univerzita v Brně

Supply Chain Management Group

 • WHU – Otto Beisheim School of Management, Německo

School of Business

 • Prague College

School of Business Administration

 • Anglo-American University

School of Business and Culture

 • Seinäjoki University of Applied Sciences, Finsko

School of Management, Steyr Campus

 • University of Applied Sciences Upper Austria, Rakousko

Ústav manažmentu STU

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko
 • Worcester Business School
 • University of Worcester, Velká Británie


ELEKTROTECHNIKA:

Department of Electronic Systems

 • Aalborg Universitet Esbjerg, Dánsko

Elektrotechnická fakulta

 • Žilinská univerzita v Žiline

Faculty of Electrical Engineering

 • Westsachsische Hochschule Zwickau - University of Applied Sciences, Německo

Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics

 • AGH University of Science and Technology, Polsko

Faculty of Electrical Engineering and Information Technology

 • Chemnitz University of Technology, Německo

Fakulta elektrotechnická

 • České vysoké učení technické v Praze
 • Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko
 • Univerzita Pardubice
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Vysoké učení technické v Brně


CHEMIE:

Faculty of Chemistry and Physics

 • Technische Universität Bergakademie Freiberg, Německo

Fakulta chemická

 • Vysoké učení technické v Brně

Fakulta chemické technologie

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Fakulta chemicko-technologická

 • Univerzita Pardubice

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze


INFORMATIKA:

Academy of Technology & Innovation

 • HZ University of Applied Sciences, Nizozemí

Department of Computer Science

 • Aalborg Universitet Esbjerg, Dánsko

Faculty of Computer Science

 • Chemnitz University of Technology, Německo
 • Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, Francie

Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics

 • AGH University of Science and Technology, Polsko

Faculty of Electrical Engineering and Information Technology

 • Chemnitz University of Technology, Německo

Faculty of Information Engineering and Computer Science

 • Trento RISE / University of Trento, Itálie

Faculty of IT

 • University of New York in Prague

Faculty of Mathematics and Computer Science

 • Technische Universität Bergakademie Freiberg, Německo

Faculty of Physical Technologies and Informatics

 • Westsachsische Hochschule Zwickau - University of Applied Sciences, Německo

Fakulta aplikované informatiky

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko
 • Univerzita Pardubice
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta informačních technologií

 • České vysoké učení technické v Praze
 • Vysoké učení technické v Brně

Fakulta informatiky

 • Masarykova univerzita

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko

Fakulta informatiky a managementu

 • Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a statistiky

 • Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta riadenia a informatiky

 • Žilinská univerzita v Žiline

Matematicko - fyzikální fakulta

 • Univerzita Karlova

School of Informatics, Communications and Media, Hagenberg Campus

 • University of Applied Sciences Upper Austria, Rakousko

School of IT and Media

 • Prague College


JAZYKY:

Faculty of Foreign Languages

 • Higher School of Social Technologies Ltd, Lotyšsko
 • Westsachsische Hochschule Zwickau - University of Applied Sciences, Německo

Faculty of Languages

 • Westsachsische Hochschule Zwickau - University of Applied Sciences, Německo

Languages and International Studies Institute

 • Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, Francie

School of English

 • London School of Business and Finance


MATEMATIKA:

Faculty of Applied Mathematics

 • AGH University of Science and Technology, Polsko

Faculty of Mathematical and Physical Sciences

 • Trento RISE / University of Trento, Itálie

Faculty of Mathematics

 • Chemnitz University of Technology, Německo

Faculty of Mathematics and Computer Science

 • Technische Universität Bergakademie Freiberg, Německo

Fakulta informatiky a statistiky

 • Vysoká škola ekonomická v Praze

Matematický ústav

 • Slezská univerzita v Opavě

Matematicko - fyzikální fakulta

 • Univerzita Karlova

Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování

 • Ostravská univerzita


MEDICÍNA, ZDRAVOTNICTVÍ A FARMACIE:

1. Lékařská fakulta

 • Univerzita Karlova

2. Lékařská fakulta

 • Univerzita Karlova

3. Lékařská fakulta

 • Univerzita Karlova

Faculty of Health Care Management

 • Westsachsische Hochschule Zwickau - University of Applied Sciences, Německo

Faculty of Health and Social Sciences

 • Leeds Beckett University, Velká Británie

Faculty of Medicine

 • Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, Francie

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • České vysoké učení technické v Praze

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Univerzita Konštantína Filozofa, Slovensko

Fakulta vojenského zdravotnictví (Hradec Králové)

 • Univerzita obrany, Brno

Fakulta zdravotnických studií

 • Technická univerzita v Liberci
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Pardubice
 • Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta zdravotníckych odborov

 • Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta zdravotnických věd

 • Univerzita Palackého v Olomouci

Fakulta zdravotníctva

 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovensko

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko

Farmaceutická fakulta

 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Univerzita Karlova

Lékařská fakulta

 • Masarykova univerzita
 • Ostravská univerzita
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Lékařská fakulta v Hradci Králové
 • Univerzita Karlova

Lékařská fakulta v Plzni

 • Univerzita Karlova

School of Applied Health and Social Sciences, Linz Campus

 • University of Applied Sciences Upper Austria, Rakousko

Zdravotně sociální fakulta

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích


PRÁVO:

Faculty of Business and Law

 • Leeds Beckett University, Velká Británie

Faculty of Law and Political Sciences

 • Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, Francie

Faculty of Legal Studies

 • Trento RISE / University of Trento, Itálie

Fakulta práva

 • Panevropská vysoká škola - UNINOVA, o.p.s. (Praha)
 • Panevropská vysoká škola - UNINOVA, o.p.s. (Brno)
 • Panevropská vysoká škola - UNINOVA, o.p.s. (Ostrava)

Fakulta právnická

 • Západočeská univerzita v Plzni

Právnická fakulta

 • Masarykova univerzita
 • Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko
 • Univerzita Karlova
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
 • Univerzita Palackého v Olomouci

School of Law

 • Anglo-American University
 • Higher School of Social Technologies Ltd, Lotyšsko


PŘÍRODNÍ VĚDY:

Department of Biotechnology, Chemistry and Environmental Engineering

 • Aalborg Universitet Esbjerg, Dánsko

Faculty of Biomolecular Sciences

 • Trento RISE / University of Trento, Itálie

Faculty of Geology Geophysics and Environmental Protection

 • AGH University of Science and Technology, Polsko

Faculty of Geosciences, Geo-engineering and Mining

 • Technische Universität Bergakademie Freiberg, Německo

Faculty of Natural Sciences

 • Chemnitz University of Technology, Německo

Faculty of Sciences

 • Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, Francie

Fakulta aplikovaných věd

 • Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Fakulta prírodných vied

 • Univerzita Konštantína Filozofa, Slovensko
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Technická univerzita v Liberci

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Fakulta životního prostředí

 • Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

 • Slezská univerzita v Opavě

Institute of Science and the Environment

 • University of Worcester, Velká Británie

Přírodovědecká fakulta

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Masarykova univerzita
 • Ostravská univerzita
 • Univerzita Hradec Králové
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Karlova
 • Univerzita Palackého v Olomouci

Ústav fyzikální biologie

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích


SPOLEČENSKÉ A HUMANITNÍ VĚDY:

Celouniverzitné pracovisko - Katedra politológie

 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovensko

Cultural Studies Institute

 • Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, Francie

Evropský výzkumný institut sociální práce

 • Ostravská univerzita

Faculty of Behavioural and Social Sciences

 • Chemnitz University of Technology, Německo

Faculty of Cognitive Sciences

 • Trento RISE / University of Trento, Itálie

Faculty of Communications

 • University of New York in Prague

Faculty of Donauraum Studien

 • Andrássy Universität Budapest, Maďarsko

Faculty of Health and Social Sciences

 • Leeds Beckett University, Velká Británie

Faculty of Humanities

 • Chemnitz University of Technology, Německo
 • Trento RISE / University of Trento, Itálie

Faculty of International Relations

 • University of New York in Prague

Faculty of International Studies

 • Trento RISE / University of Trento, Itálie

Faculty of Kulturdiplomatie

 • Andrássy Universität Budapest, Maďarsko

Faculty of Mitteleuropäische Geschichte

 • Andrássy Universität Budapest, Maďarsko

Faculty of Psychology

 • University of New York in Prague

Faculty of Social Sciences

 • Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, Francie

Fakulta filozofická

 • Univerzita Pardubice
 • Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta humanitních studií

 • Univerzita Karlova
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitných vied

 • Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Technická univerzita v Liberci

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 • Mendelova univerzita v Brně

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Univerzita Konštantína Filozofa, Slovensko

Fakulta sociálně-ekonomická

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta sociálních studií

 • Masarykova univerzita
 • Ostravská univerzita
 • Vysoká škola finanční a správní

Fakulta sociálních věd

 • Univerzita Karlova
 • Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Univerzita Konštantína Filozofa, Slovensko

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovensko

Filozofická fakulta

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Masarykova univerzita
 • Ostravská univerzita
 • Prešovská univerzita v Prešove
 • Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko
 • Univerzita Hradec Králové
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Karlova
 • Univerzita Konštantína Filozofa, Slovensko
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
 • Univerzita Palackého v Olomouci

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

 • Slezská univerzita v Opavě

Husitská teologická fakulta

 • Univerzita Karlova

Institute of Health and Society

 • University of Worcester, Velká Británie

Institute of Humanities and Creative Arts

 • University of Worcester, Velká Británie

School of Applied Health and Social Sciences, Linz Campus

 • University of Applied Sciences Upper Austria, Rakousko

School of Humanities and Social Sciences

 • Anglo-American University

School of International Relations and Diplomacy

 • Anglo-American University

School of Journalism

 • Anglo-American University

Ústav sociální práce

 • Univerzita Hradec Králové

Zdravotně sociální fakulta

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích


SPORT:

Faculty of Sport

 • Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, Francie

Institute of Sport and Exercise Science

 • University of Worcester, Velká Británie

Fakulta sportovních studií

 • Masarykova univerzita

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Univerzita Karlova

Fakulta tělesné kultury

 • Univerzita Palackého v Olomouci

Fakulta športu

 • Prešovská univerzita v Prešove


STAVITELSTVÍ:

Department of Civil Engineering

 • Aalborg Universitet Esbjerg, Dánsko

Fakulta stavební

 • České vysoké učení technické v Praze
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • Vysoké učení technické v Brně

Stavebná fakulta

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko
 • Žilinská univerzita v Žiline


TECHNIKA A INŽENÝRSTVÍ:

Academy of Technology & Innovation

 • HZ University of Applied Sciences, Nizozemí

Department of Energy Technology

 • Aalborg Universitet Esbjerg, Dánsko

Department of Mechanical and Manufacturing Engineering

 • Aalborg Universitet Esbjerg, Dánsko

Department of Technology and Communication

 • VAMK University of Applied Sciences, Finsko

Faculty of Arts, Environment and Technology

 • Leeds Beckett University, Velká Británie

Faculty of Automotive Engineering

 • Westsachsische Hochschule Zwickau - University of Applied Sciences, Německo

Faculty of Drilling, Oil and Gas

 • AGH University of Science and Technology, Polsko

Faculty of Energy and Fuels

 • AGH University of Science and Technology, Polsko

Faculty of Engineering

 • Trento RISE / University of Trento, Itálie

Faculty of Engineering Sciences

 • Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, Francie

Faculty of Materials Science and Ceramics

 • AGH University of Science and Technology, Polsko

Faculty of Materials Science and Technology

 • Technische Universität Bergakademie Freiberg, Německo

Faculty of Mechanical Engineering

 • Westsachsische Hochschule Zwickau - University of Applied Sciences, Německo

Faculty of Mechanical Engineering and Robotics

 • AGH University of Science and Technology, Polsko

Faculty of Mechanical, Process and Energy Engineering

 • Technische Universität Bergakademie Freiberg, Německo

Faculty of Mining and Geoengineering

 • AGH University of Science and Technology, Polsko

Faculty of Physical Technologies and Informatics

 • Westsachsische Hochschule Zwickau - University of Applied Sciences, Německo

Faculty of Physics and Applied computer Science

 • AGH University of Science and Technology, Polsko

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Univerzita Pardubice

Faculty of Mechanical Engineering

 • Chemnitz University of Technology, Německo

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • České vysoké učení technické v Praze

Fakulta dopravní

 • České vysoké učení technické v Praze

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • České vysoké učení technické v Praze

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Technická univerzita v Liberci

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove

 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovensko

Fakulta strojní

 • České vysoké učení technické v Praze
 • Technická univerzita v Liberci
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta strojního inženýrství

 • Vysoké učení technické v Brně

Fakulta špeciálnej techniky

 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovensko

Fakulta technologická

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Fakulta textilní

 • Technická univerzita v Liberci

Fakulta výrobních technologií a managementu

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hornicko-geologická fakulta

 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Interdisciplinary School of Engineering in Biomedicine

 • AGH University of Science and Technology, Polsko

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko

School of Engineering and Environmental Sciences, Wels Campus

 • University of Applied Sciences Upper Austria, Rakousko

Strojnícka fakulta

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko
 • Žilinská univerzita v Žiline

Technická fakulta

 • Česká zemědělská univerzita v Praze

Univerzitní studijní programy

 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ústav soudního inženýrství

 • Vysoké učení technické v Brně


TEOLOGIE:

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Univerzita Palackého v Olomouci

Evangelická teologická fakulta

 • Univerzita Karlova

Husitská teologická fakulta

 • Univerzita Karlova

Katolická teologická fakulta

 • Univerzita Karlova

Teologická fakulta

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko


UČITELSTVÍ:

Fakulta pedagogická

 • Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Technická univerzita v Liberci

Husitská teologická fakulta

 • Univerzita Karlova

Institut vzdělávání a poradenství

 • Česká zemědělská univerzita v Praze

Institut celoživotního vzdělávání

 • Mendelova univerzita v Brně

Institute of Education

 • University of Worcester, Velká Británie

Pedagogická fakulta

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Masarykova univerzita
 • Ostravská univerzita
 • Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko
 • Univerzita Hradec Králové
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Karlova
 • Univerzita Konštantína Filozofa, Slovensko
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Univerzitní institut
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně


UMĚNÍ:

Divadelní fakulta

 • Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Faculty of Applied Arts

 • Westsachsische Hochschule Zwickau - University of Applied Sciences, Německo

Faculty of Arts, Environment and Technology

 • Leeds Beckett University, Velká Británie

Faculty of Architecture

 • Westsachsische Hochschule Zwickau - University of Applied Sciences, Německo

Fakulta architektury

 • České vysoké učení technické v Praze
 • Vysoké učení technické v Brně

Fakulta architektúry

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko

Fakulta chemické technologie

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Fakulta multimediálních komunikací

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta restaurování

 • Univerzita Pardubice

Fakulta textilní

 • Technická univerzita v Liberci

Fakulta umění

 • Ostravská univerzita

Fakulta umění a architektury

 • Technická univerzita v Liberci

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

 • Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta užitého umění a designu

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta výtvarných umění

 • Vysoké učení technické v Brně

Hudební fakulta

 • Janáčkova akademie múzických umění v Brně

School of Arts

 • London School of Business and Finance

School of Art and Design

 • Prague College

School of Fashion and Design

 • London School of Business and Finance


VETERINÁRNÍ LÉKAŘSTVÍ:

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Fakulta veterinárního lékařství

 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno


VOJENSKÉ OBORY:

Fakulta vojenského leadershipu

 • Univerzita obrany, Brno

Fakulta vojenského zdravotnictví (Hradec Králové)

 • Univerzita obrany, Brno

Fakulta vojenských technologií

 • Univerzita obrany, Brno


ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ:

Agronomická fakulta

 • Mendelova univerzita v Brně

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Česká zemědělská univerzita v Praze

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Česká zemědělská univerzita v Praze

Fakulta tropického zemědělství

 • Česká zemědělská univerzita v Praze

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Mendelova univerzita v Brně

Zahradnická fakulta

 • Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská fakulta

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 

STUDIJNÍ PROGRAMY:

EKONOMIKA A MANAGEMENT:

Ekonomika a management

 • Akademie STING, o.p.s., soukromá vysoká škola v Brně
 • Bankovní institut vysoká škola, a.s.
 • Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.
 • Vysoká škola polytechnická Jihlava
 • Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
 • ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
 • Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva
 • VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s.

Bankovnictví

 • Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Business Administration and Finance

 • ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Business Administration and Sales

 • ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Corporate Finance Management in the Global Environment

 • ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Divize BA (HONS) in Business management

 • BIBS - vysoká škola

Divize BA (HONS) in Law and Business Management

 • BIBS - vysoká škola

Divize Bc. Ekonomika a management

 • BIBS - vysoká škola

Divize MSc in Law and Business Management Studies

 • BIBS - vysoká škola

Divize MSc in Management studies

 • BIBS - vysoká škola

Economics and Management

 • Vysoká škola polytechnická Jihlava

Ekonomika a insolvence

 • Rašínova vysoká škola s.r.o.

Gastronomie, hotelnictví a turismus

 • Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o.

Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch

 • Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o.

Globální podnikání a finanční řízení podniku

 • ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Globální podnikání a management

 • NEWTON College

Globální podnikání a marketing

 • ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Hospodářská politika a správa

 • Akademie STING, o.p.s., soukromá vysoká škola v Brně

Krizový management

 • Rašínova vysoká škola s.r.o.

Management mezinárodních institucí a veřejné správy

 • NEWTON College

Management organizací

 • Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o., Praha 8

Management se zaměřením na psychologii

 • NEWTON College

Marketing Management in the Global Environment

 • ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Mezinárodní ekonomické vztahy

 • Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání

 • Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o., Praha 8

Podniková ekonomika a finanční řízení podniku

 • ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Podniková ekonomika a management obchodu

 • ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Podniková ekonomika a management provozu

 • ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality

 • ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů

 • Rašínova vysoká škola s.r.o.

Riadenie bezpečnostných systémov

 • Vysoká škola bezpečnostného manažerstva v Košiciach, Slovensko

Účetnictví

 • Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o., Praha 8

Ústav ekonomie

 • Vysoká škola Karla Engliše v Brně

Ústav managementu

 • Vysoká škola Karla Engliše v Brně


ELEKTROTECHNIKA:

Elektrotechnika a informatika

 • Vysoká škola polytechnická Jihlava


INFORMATIKA:

Elektrotechnika a informatika

 • Vysoká škola polytechnická Jihlava

Ústav informatiky

 • Vysoká škola Karla Engliše v Brně


JAZYKY:

Ústav jazyků

 • Vysoká škola Karla Engliše v Brně


MEDICÍNA, ZDRAVOTNICTVÍ A FARMACIE:

Ošetřovatelství

 • Vysoká škola polytechnická Jihlava

Specializace ve zdravotnictví

 • Vysoká škola polytechnická Jihlava

Porodní asistence

 • Vysoká škola polytechnická Jihlava

Zdravotně sociální péče

 • Vysoká škola polytechnická Jihlava


PRÁVO:

Divize BA (HONS) in Law and Business Management

 • BIBS - vysoká škola

Divize MSc in Law and Business Management Studies

 • BIBS - vysoká škola

Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání

 • Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o., Praha 8

Ústav práva

 • Vysoká škola Karla Engliše v Brně

Právní specializace

 • Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
 • Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva


PŘÍRODNÍ VĚDY:

Environmentálne manažerstvo

 • Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Slovensko

Zivotné prostredie

 • Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Slovensko


SPOLEČENSKÉ A HUMANITNÍ VĚDY:

Humanitní studia

 • Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Literární tvorba

 • International ART CAMPUS Prague, s.r.o.

Mediální a komunikační studia

 • Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Mediální tvorba

 • International ART CAMPUS Prague, s.r.o.

Medzinárodné vzťahy

 • Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Slovensko

Mezinárodní teritoriální studia

 • Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Univerzitní studijní programy

 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


TECHNIKA A INŽENÝRSTVÍ:

Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi

 • Vysoká škola polytechnická Jihlava

 

ZPĚT NA INFORMACE PRO STUDENTY