Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

rozšířené prezentace škol

GAUDEAMUS PRAHA 24. - 25. 1. 2018