Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta veterinárního lékařství Veterinární univerzita Brno

přírodovědný
Univerzita: Veterinární univerzita Brno
Názov: Fakulta veterinárního lékařství
Ulice: Palackého tř. 1946/1
Psč: 612 42
Mesto: Brno
Kraj: Jihomoravský
Štát: Česká republika
Telefón: 541 562 442-4
E-mail: fvl@vfu.cz
Web: www.fvl.vfu.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 226
Počet záujemcov 797
Poplatok za prihlášku MSP 700 Kč, BSP 400 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 28,3 %
Termín prihlášky 15. 3. 2024
Deň otvorených dverí 2. února 2024
Odkaz na prihlášku https://stagweb.vfu.cz/portal/studium/uchazec

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok vlastní forma testů
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok červen 2024
Zameranie na predmety biologie, chemie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Veterinární asistence
přírodovědný
Bakalárske Prezenčné Čeština
Veterinární lékařství
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné Čeština
Veterinary Medicine
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné Angličtina