Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni

technický
Univerzita: Západočeská univerzita v Plzni
Názov: Fakulta elektrotechnická
Ulice: Univerzitní 26
Psč: 301 00
Mesto: Plzeň
Kraj: Plzeňský
Štát: Česká republika
Telefón: 377 634 010, 377 634 001
E-mail: fel@fel.zcu.cz
Web: www.fel.zcu.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS, DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 449
Počet záujemcov 519
Poplatok za prihlášku 500 Kč
Deň otvorených dverí 26. 1. 2022
Odkaz na prihlášku http://eprihlaska.zcu.cz

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky bez přijímací zkoušky
Forma prijímacích skúšok prospěch ze SŠ
Prípravné kurzy NE

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Elektrotechnika a informační technologie
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština