Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Přírodovědecká fakulta Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Názov: Přírodovědecká fakulta
Ulice: Pasteurova 3632/15
Psč: 400 96
Mesto: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
Štát: Česká republika
Telefón: +420 475 286 672
E-mail: renata.postlova@ujep.cz
Web: prf.ujep.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 500 Kč
Termín prihlášky Přihlášku ke studiu podávejte do 30. 4. 2023
Deň otvorených dverí 9. 2. 2023
Odkaz na prihlášku https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Prijímacie skúšky

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Aplikovaná informatika
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Aplikovaná informatika
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Aplikované nanotechnologie
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné Čeština
Aplikované plazmové technologie
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Biologie
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Biologie - Aplikovaná biologie a ekologie
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Biologie - Experimentální a buněčná biologie
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Biologie pro vzdělávání
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Chemie a toxikologie
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Chemie pro vzdělávání
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Computer Modelling in Science and Technology
Doktorandské Prezenčné Angličtina
Fyzika pro vzdělávání
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Geografie
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Geografie pro vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Geografie transformací
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Geographies of Transformations
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Informatika pro vzdělávání
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Matematika pro vzdělávání
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Matematika ve firmách a veřejné správě
Bakalárske Prezenčné Čeština