Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Karlova
Názov: Přírodovědecká fakulta
Ulice: Albertov 6
Psč: 128 43
Mesto: Praha 2
Kraj: Praha
Štát: Česká republika
Telefón: 221 951 155
E-mail: prihlaska@natur.cuni.cz
Web: www.natur.cuni.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 4527
Počet záujemcov 2930
Poplatok za prihlášku 830,-
Pravdepodobnosť prijatia 64,7 %
Termín prihlášky 29.02.2024
Deň otvorených dverí https://prirodovedcem.cz/den-otevrenych-dveri
Odkaz na prihlášku https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11310&zobraz=Zobrazit

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok ústní, písemná
Prípravné kurzy https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/programy/zajmove/pripravne-kurzy
Termín prijímacích skúšok BC: 8. - 14.6., 20. - 22.6.2024 NMGR: 15. - 21.6.; 28. - 29.6.2024; Science 19. 4. 2024, Bioinformatika 7.6.2024
Vzor prijímacích skúšok https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aplikovaná geografie se specializací Fyzická geografie a geoinformatika
Bakalárske Prezenčné Čeština
Aplikovaná geografie se specializací Sociální geografie a geoinformatika
Bakalárske Prezenčné Čeština
Biochemie
Bakalárske Prezenčné Čeština
Bioinformatika
Bakalárske Prezenčné Čeština
Biologie
Bakalárske Prezenčné Čeština
Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geografie se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Chemie
Bakalárske Prezenčné Čeština
Chemie a fyzika materiálů
Bakalárske Prezenčné Čeština
Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Demografie se specializací Demografie s ekonomií
Bakalárske Prezenčné Čeština
Demografie se specializací Demografie s historií
Bakalárske Prezenčné Čeština