Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice

přírodovědný technický
Univerzita: Univerzita Pardubice
Názov: Fakulta chemicko-technologická
Ulice: Studentská 573
Psč: 532 10
Mesto: Pardubice
Kraj: Pardubický
Štát: Česká republika
Telefón: 466 037 072
E-mail: studijni.fcht@upce.cz
Web: fcht.upce.cz/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 585
Počet záujemcov 855
Poplatok za prihlášku 600 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 68 %
Termín prihlášky 31.3.2024
Deň otvorených dverí 26. 1. 2024, 27. 1. 2024
Odkaz na prihlášku http://eprihlaska.upce.cz

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky Bez přijímacích zkoušek. Pouze studijní program Chemie pro vědu - písemný test z chemie.
Forma prijímacích skúšok Bez přijímacích zkoušek. Pouze studijní program Chemie pro vědu - písemný test z chemie.
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok červen 2024

Ďalšie informácie

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice predstavuje špičkové pracovisko v oblasti chemického výskumu so širokou ponukou študijných odborov.
Rozvíjame sedem dekád tradície výskumu a výučby chémie, biochémie, chemických technológií, nanotechnológií a nových materiálov na špičkových pracoviskách s modernými laboratóriami. Okrem štúdia klasickej chémie ponúkame tiež odbory zamerané na ekológiu i ekonómiu. Zapojíme ťa do výskumu, ponúkneme možnosť študovať v zahraničí a pripravíme ťa na prácu v mnohých odvetviach priemyslu. Od nás nájdeš prácu ľahko v ČR i v zahraničí.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Analytical Chemistry
Doktorandské Prezenčné Angličtina
Analytická chemie
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Analýza biologických materiálů
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Anorganická a bioanorganická chemie
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Anorganická chemie
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Anorganická technologie
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Anorganické a bioanorganické materiály
Bakalárske Prezenčné Čeština
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Biochemie
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Biochemistry
Doktorandské Prezenčné Angličtina
Chemical and Process Engineering, specialization Chemical Engineering
Doktorandské Prezenčné Angličtina
Chemical and Process Engineering, specialization Environmental Engineering
Doktorandské Prezenčné Angličtina
Chemické a procesní inženýrství, specializace Chemické inženýrství
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Chemické a procesní inženýrství, specializace Environmentální inženýrství
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Chemické a procesní inženýrství, specializace Ochrana životního prostředí
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Chemie
Bakalárske Prezenčné Čeština
Chemie a technologie anorganických materiálů
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Bakalárske Prezenčné Čeština
Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Chemie pro vědu
přírodovědný
Bakalárske Prezenčné Čeština