Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice

přírodovědný technický
Univerzita: Univerzita Pardubice
Názov: Fakulta chemicko-technologická
Ulice: Studentská 573
Psč: 532 10
Mesto: Pardubice
Kraj: Pardubický
Štát: Česká republika
Telefón: 466 037 302
E-mail: studijni.fcht@upce.cz
Web: https://fcht.upce.cz/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 674
Počet záujemcov 1095
Poplatok za prihlášku 500 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 62 %
Termín prihlášky 28.2.2022
Deň otvorených dverí 26. 1. 2022, 9. 2. 2022
Odkaz na prihlášku http://eprihlaska.upce.cz

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky NE
Prípravné kurzy ANO

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Analytical Chemistry
Doktorandské Prezenčné
Analytická chemie
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Analýza biologických materiálů
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Anorganická a bioanorganická chemie
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Anorganická chemie
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Anorganická technologie
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Anorganické a bioanorganické materiály
Bakalárske Prezenčné Čeština
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Biochemie
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Biochemistry
Doktorandské Prezenčné
Ekonomika a management podniků chemického průmyslu
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Engineering of Energetic Materials
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Farmakochemie a medicinální materiály
Bakalárske Prezenčné Čeština
Fyzikální chemie
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Hodnocení a analýza potravin
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Chemical and Process Engineering, specialization Environmental Engineering
Doktorandské Prezenčné
Chemical and Process Engineering, specialization Chemical Engineering
Doktorandské Prezenčné
Chemické a procesní inženýrství, specializace Environmentální inženýrství
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Chemické a procesní inženýrství, specializace Chemické inženýrství
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Chemické a procesní inženýrství, specializace Ochrana životního prostředí
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština