Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně

technický
Univerzita: Vysoké učení technické v Brně
Názov: Fakulta strojního inženýrství
Ulice: Technická 2896/2
Psč: 616 69
Mesto: Brno
Kraj: Jihomoravský
Štát: Česká republika
Telefón: 541 142 135
E-mail: studium@fme.vutbr.cz
Web: www.fme.vutbr.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS, DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 1 322
Počet záujemcov 1 899
Poplatok za prihlášku 700 Kč, 28 EUR
Pravdepodobnosť prijatia 70 %
Termín prihlášky 31. 3. 2022
Deň otvorených dverí 21. 1. 2022
Odkaz na prihlášku https://www.vutbr.cz/eprihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok SCIO testy, vlastní forma testů, dle prospěchu ze SŠ
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok 14. 6. 2022 – 17. 6. 2022, náhradní termín: 22. 6. 2022, talentové zkoušky na program Průmyslový design ve strojírenství: 22. 4. 2022
Vzor prijímacích skúšok www.fme.vutbr.cz/studuj/prijimacky#prijimacky_fsi
Zameranie na predmety matematika, fyzika

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aerospace Technology
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Aplikovaná informatika a řízení
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Aplikovaná matematika
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Applied and Interdisciplinary Mathematics
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Applied Mathematics
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Applied Mechanics
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Automobilní a dopravní inženýrství
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Design and Process Engineering
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Energetické a termofluidní inženýrství
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Energetické inženýrství
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Energetika
Bakalárske Prezenčné Čeština
Fundamentals of Mechanical Engineering
Bakalárske Prezenčné
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Industrial Engineering (2letý s dvojím diplomem - česko-francouzským)
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Inženýrská mechanika
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Inženýrská mechanika a biomechanika
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Konstrukční a procesní inženýrství
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Konstrukční inženýrství
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Letecká a kosmická technika
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština