Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta zdravotnických studií Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Názov: Fakulta zdravotnických studií
Ulice: Sociální péče 3652/13
Psč: 400 11
Mesto: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
Štát: Česká republika
Telefón: + 420 475 284 214; +420 475 284 272
E-mail: kamila.machalousova@ujep.cz; barbora.svobodova@ujep.cz
Web: www.fzs.ujep.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 500 Kč
Termín prihlášky Termín pro podání přihlášek ke studiu je 31. 3. 2023.
Deň otvorených dverí 9. 2. 2023
Odkaz na prihlášku https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Prijímacie skúšky

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Ergoterapie
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Fyzioterapie
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Pediatrické ošetřovatelství
Bakalárske Prezenčné Čeština
Porodní asistence
Bakalárske Prezenčné Čeština
Radiologická asistence
Bakalárske Prezenčné Čeština
Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Všeobecné ošetřovatelství
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Zdravotnické záchranářství
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština