Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Názov: Pedagogická fakulta
Ulice: Dražovská 4
Psč: 949 01
Mesto: Nitra
Kraj: Nitriansky
Štát: Slovensko
Telefón: +421 37 6408 214
E-mail: dpf@ukf.sk
Web: www.pf.ukf.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 25/30 EUR
Termín prihlášky 31. 3. 2021
Deň otvorených dverí 18. 2. 2021
Odkaz na prihlášku

Prijímacie skúšky

Forma prijímacích skúšok podle prospěchu ze SŠ, talentové zkoušky
Termín prijímacích skúšok 7. - 11. 6. 2021

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Andragogika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Anglický jazyk a kultúra
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Anglický jazyk a literatúra (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Hudba a zvukový dizajn
Hudobné umenie (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Pedagogika (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Pedagogika a vychovávateľstvo
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Predškolská a elementárna pedagogika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Psychológia (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia
Šport a rekreácia
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Technika (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Telesná výchova (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Učiteľstvo hudobného umenia
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Učiteľstvo praktickej prípravy
Bakalárske
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Nadväzujúce magisterské
Učiteľstvo techniky