Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Univerzita: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Názov: Fakulta zdravotníctva
Ulice: Študentská 2
Psč: 911 50
Mesto: Trenčín
Kraj: Trenčiansky
Štát: Slovensko
Telefón: +421 32 7400 603
E-mail: katarina.gerlichova@tnuni.sk
Web: www.fz.tnuni.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Termín prihlášky 30. 04.2021
Deň otvorených dverí 18.03.2021
Odkaz na prihlášku https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/vyhladavanie

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky Prijímacie skúšky sa robia iba na študijný program Fyzioterapia
Termín prijímacích skúšok 15.06.2021 - 16.06.2021

Ďalšie informácie

Činnosť fakulty je zameraná na rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu. Kvalita výučby je daná predovšetkým profesionálnou a osobnostnou kvalitou zamestnancov, ich prístupom k výučbe, individuálnym prístupom k študentom, kreativitou a flexibilitou pracovníkov fakulty a dobrým uplatnením absolventov na trhu práce. Vysokoškolskí učitelia sa snažia u študentov podnietiť a podporiť nielen vedomosti, ale aj rozvíjať charakter a morálnu a emocionálnu inteligenciu. Absolútnou prioritou pre nás pedagógov je spokojnosť našich študentov a vysoká úroveň našich absolventov. Aktivity fakulty sa zameriavajú aj na vedecko-výskumnú činnosť v oblasti lekárskych a nelekárskych zdravotníckych vied.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Fyzioterapia
humanitní přírodovědný
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
humanitní přírodovědný technický
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Ošetrovateľstvo
humanitní přírodovědný
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Verejné zdravotníctvo
humanitní přírodovědný
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský