Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta strojní České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)

technický
Univerzita: České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
Názov: Fakulta strojní
Ulice: Technická 4
Psč: 16000
Mesto: Praha
Kraj: Praha
Štát: Česká republika
Telefón: 224 352 572
E-mail: 12922@fs.cvut.cz
Web: www.fs.cvut.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 950
Počet záujemcov 1 500
Poplatok za prihlášku 850 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 63 %
Termín prihlášky 21. května. 2022
Deň otvorených dverí 26.3. a 30.3. 2022 - www.fs.cvut.cz/dod
Odkaz na prihlášku https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok vlastní forma testů, jiné: maturita z matematiky nebo fyziky
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok 9. června 2022
Vzor prijímacích skúšok www.fs.cvut.cz/vzorove-testy-prehled-okruhu-pro-prijimaci-zkousky-typove-priklady
Zameranie na predmety matematika

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aplikované vědy ve strojním inženýrství
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Automatizační a přístrojová technika
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Dopravní a transportní technika
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Energetika a procesní inženýrství
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Inteligentní budovy
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Jaderná energetická zařízení
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Letectví a kosmonautika
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Master of Automotive Engineering
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Průmysl 4.0
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Robotika a výrobní technika
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Řízení průmyslových systémů
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Technika prostředí
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Teoretický základ strojního inženýrství
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Výrobní inženýrství
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština