Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta elektrotechnická (FEL ČVUT) České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)

technický
Univerzita: České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
Názov: Fakulta elektrotechnická (FEL ČVUT)
Ulice: Technická 2
Psč: 166 27
Mesto: Praha 6
Kraj: Praha
Štát: Česká republika
Telefón: 224 353 917
E-mail: chistudovat@fel.cvut.cz
Web: https://fel.cvut.cz/cs
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: žádný

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 1109
Počet záujemcov 2061
Poplatok za prihlášku 850 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 53,8
Termín prihlášky 31. 3. 2024
Deň otvorených dverí 23. 2. 2024
Odkaz na prihlášku https://prihlaska.cvut.cz

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok SCIO testy, vlastní forma testů, dle prospěchu ze SŠ, úspěch na vybraných olympiádách aj.
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok červen 2024 - bude upřesněn
Vzor prijímacích skúšok https://fel.cvut.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/prijimaci-zkouska/prijimaci-zkouska-do-bakalarskeho-studia
Zameranie na predmety matematika

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Elektronika a komunikace
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Elektrotechnika, energetika a management
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Inteligentní budovy
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Kybernetika a robotika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Lékařská elektronika a bioinformatika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Letectví a kosmonautika
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Otevřená informatika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Otevřené elektronické systémy
Bakalárske Prezenčné Čeština
Softwarové inženýrství a technologie
Bakalárske Prezenčné Čeština