Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta vojenských technologií Univerzita obrany

přírodovědný technický
Univerzita: Univerzita obrany
Názov: Fakulta vojenských technologií
Ulice: Kounicova 65
Psč: 662 10
Mesto: Brno
Kraj: Jihomoravský
Štát: Česká republika
Telefón: 973 443 448, 973 442 732
E-mail: jdunaunob@unob.cz
Web: fvt.unob.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 234
Počet záujemcov 484
Poplatok za prihlášku 400 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 48 %
Termín prihlášky 31. 3. 2024
Deň otvorených dverí 23. 11. a 9. 12. 2023, 13. 1. a 8. 2. 2024
Odkaz na prihlášku apl.unob.cz/EprihlaskaV3

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok test studijních předpokladů, test z anglického jazyka a test fyzické zdatnosti (12 min běh, leh-sed za minutu)
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok od 17. 4. 2024 do 17. 5. 2024
Vzor prijímacích skúšok bit.ly/46WpNyZ
Zameranie na predmety obecné studijní předpoklady, anglický jazyk, fyzická zdatnost

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Bojová a speciální vozidla (Strojní, vojenské studium)
technický
Magisterské Prezenčné Čeština
Elektronický průzkum (Elektro, vojenské studium)
technický
Magisterské Prezenčné Čeština
Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost (civilní studium)
technický
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Informační technologie (Elektro, vojenské studium)
technický
Magisterské Prezenčné Čeština
Komunikační technologie (Elektro, vojenské studium)
technický
Magisterské Prezenčné Čeština
Kybernetická bezpečnost (vojenské studium)
technický
Magisterské Prezenčné Čeština
Letecká radionavigační služba (Elektro, vojenské studium)
technický
Magisterské Prezenčné Čeština
Letecká technika – avionika a výzbroj (Elektro, vojenské studium)
technický
Magisterské Prezenčné Čeština
Letecká technika – draky a motory (Strojní, vojenské studium)
technický
Magisterské Prezenčné Čeština
Letecké a radiotechnické obranné technologie (civilní studium)
technický
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Letištní a technické zabezpečení (Strojní, vojenské studium)
technický
Magisterské Prezenčné Čeština
Radiolokace a elektronický boj (Elektro, vojenské studium)
technický
Magisterské Prezenčné Čeština
Technologie pro obranu a bezpečnost - strojní - Letecká technika (civilní studium)
technický
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Technologie pro obranu a bezpečnost – strojní - Technologie pro ochranu majetku a osob (civilní studium)
technický
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Technologie pro obranu a bezpečnost – strojní - Zbraně a munice (civilní studium)
technický
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Technologie protivzdušné obrany (Elektro, vojenské studium)
technický
Magisterské Prezenčné Čeština
Vojenská geografie a meteorologie (vojenské a civilní studium)
přírodovědný
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Vojenská geografie a meteorologie (vojenské studium)
přírodovědný
Magisterské Prezenčné Čeština
Vojenská robotika (Elektro, vojenské studium)
technický
Magisterské Prezenčné Čeština
Vojenské technologie – elektrotechnické (vojenské a civilní studium)
technický
Doktorandské Prezenčné
Kombinované