Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Pedagogická fakulta Univerzita Karlova

humanitní umělecký
Univerzita: Univerzita Karlova
Názov: Pedagogická fakulta
Ulice: Magdalény Rettigové 4
Psč: 116 39
Mesto: Praha 1
Kraj: Praha
Štát: Česká republika
Telefón: 221 900 261
E-mail: uchazec@pedf.cuni.cz
Web: www.pedf.cuni.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 1767 (bc.), 206 (mgr.)
Počet záujemcov 4979 (bc.), 407 (mgr.)
Poplatok za prihlášku 820/870 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 35,49% (bc.), 50,61% (mgr.)
Termín prihlášky 28. 2. 2021
Deň otvorených dverí https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/programy/zajmove/pripravne-kurzy
Odkaz na prihlášku https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11410&zobraz=Zobrazit

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO, NE
Forma prijímacích skúšok písemná, ústní, talentová, praktická nebo kombinovaná
Termín prijímacích skúšok 7. – 18. června 2021
Vzor prijímacích skúšok https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495.html

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Informační technologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Pedagogika
Bakalárske Prezenčné Čeština
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Pedagogika
Bakalárske Kombinované Čeština
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština