Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Ústav ekonomiky a managementu Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)

ekonomický
Univerzita: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)
Názov: Ústav ekonomiky a managementu
Ulice: Jankovcova 23
Psč: 170 00
Mesto: Praha 7 – Holešovice
Kraj: Praha
Štát: Česká republika
Telefón:
E-mail: studuj.byznys@vscht.cz
Web: kem.vscht.cz/uchazeci
Typ školy: vysoká škola
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 134
Počet záujemcov 159
Poplatok za prihlášku 600 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 84,27 %
Termín prihlášky 31. 3. 2024
Deň otvorených dverí 24. 11. 2023 a 29. 1. 2024 v Holešovickém kampusu
Odkaz na prihlášku student.vscht.cz/login.php?do=prijimacky

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok písemný test z matematiky a angličtiny
Termín prijímacích skúšok květen/červen 2023
Zameranie na predmety matematika, angličtina

Ďalšie informácie

Ústav zajišťuje výuku bakalářského studijního programu Ekonomika a management a navazujícího magisterského studijního programu Odvětvový management se specializacemi Projektové řízení inovací, Řízení chemického průmyslu a Řízení udržitelnosti a regionálního rozvoje, a to v češtině i v angličtině, v magisterském programu v prezenční i kombinované formě. Studenti si mohou vybírat i odborná zaměření, například na finance, projektový management, řízení dodavatelského řetězce, procesní řízení nebo marketing. Programy se vyznačují důrazem na analytické dovednosti, přípravou na práci v mezinárodním prostředí a individuálním přístupem, upřednostňujícím kvalitu nad kvantitou. Nedílnou součástí studia je proto práce na projektech, účast odborníků z praxe, výuka vybraných předmětů v angličtině a pro řadu studentů i nejméně jeden zahraniční výjezd. Uchazeči skládají přijímací zkoušky, které je ale možné prominout. S diplomem ze špičkové výzkumné univerzity to vše zaručuje výborné uplatnění absolventů, kteří často získávají dobré zaměstnání již při studiu.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Ekonomika a management
ekonomický
Bakalárske Prezenčné Čeština
Odvětvový management
ekonomický
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Projektové řízení inovací - Specializace studijního programu Odvětvový management
ekonomický
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Řízení chemického průmyslu - Specializace studijního programu Odvětvový management
ekonomický
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Řízení udržitelnosti a regionálního rozvoje
ekonomický
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština