Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita

humanitní přírodovědný technický ekonomický umělecký
Univerzita: Masarykova univerzita
Názov: Přírodovědecká fakulta
Ulice: Kotlářská 2
Psč: 611 37
Mesto: Brno
Kraj: Jihomoravský
Štát: Česká republika
Telefón: 549 493 577
E-mail: studijni@sci.muni.cz, prihlaska@muni.cz
Web: www.sci.muni.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS, DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 1559
Počet záujemcov 2.012
Poplatok za prihlášku 650 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 77 %
Termín prihlášky 29. 2. 2024 (bakalářské studium), 30. 4. 2024 (navazující magisterské studium)
Deň otvorených dverí 21. a 24. 1. 2023
Odkaz na prihlášku https://is.muni.cz/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok Vlastní forma testů, Test studijních předpokladů + pro některé programy odborný test
Prípravné kurzy Přípravné kurzy na TSP pořádá Právnická fakulta MU - https://kurzy.law.muni.cz/content/cs/kurzy-pro-verejnost/vse/pripravne-kurzy/
Termín prijímacích skúšok Odborný test nebo pohovor k prokázání studijních předpokladů: 20. 4. 2024; Testy studijních předpokladů (TSP): 1. pokus 1. 12. 2023–14. 2. 2024, 2. pokus 15. 2. 2024–21. 4. 2024
Vzor prijímacích skúšok https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium/prijimacky
Zameranie na predmety Záleží na vybraném studijním programu, více informací na https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Antropologie
přírodovědný
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Aplikovaná a environmentální geologie
přírodovědný
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Aplikovaná matematika
přírodovědný ekonomický
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
přírodovědný
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika
přírodovědný
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Biochemie
přírodovědný
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Biofyzika
přírodovědný
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Biologie člověka
přírodovědný
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Biologie se zaměřením na vzdělávání
přírodovědný
Bakalárske Prezenčné Čeština
Botanika
přírodovědný
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Chemie
přírodovědný
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
humanitní přírodovědný umělecký
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Chemie se zaměřením na vzdělávání
humanitní přírodovědný
Bakalárske Prezenčné Čeština
Ekologická a evoluční biologie
přírodovědný
Bakalárske Prezenčné Čeština
Experimentální a molekulární biologie
přírodovědný
Bakalárske Prezenčné Čeština
Experimentální biologie rostlin
přírodovědný
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Experimentální biologie živočichů a imunologie
přírodovědný
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Fyzická geografie
přírodovědný
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Fyzika
přírodovědný
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Fyzika - nanotechnologie
přírodovědný
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština