Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

technický
Univerzita: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Názov: Fakulta technologická
Ulice: T. G. Masaryka 275
Psč: 762 72
Mesto: Zlín
Kraj: Zlínský
Štát: Česká republika
Telefón: 576 031 319
E-mail: studium@ft.utb.cz
Web: www.ft.utb.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 430 Kč
Termín prihlášky 15.9.2021
Odkaz na prihlášku https://ft.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/prihlasit-se/

Prijímacie skúšky

Forma prijímacích skúšok bez přijímacího řízení
Termín prijímacích skúšok bez přijímacího řízení

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Biomateriály a kosmetika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Chemie a analýza potravin
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Chemie potravin a bioaktivních látek
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Enviromental chemistry and technolgy
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Enviromentální inženýrství
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Food technology
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Gastronomické technologie
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Inženýrství polymerů
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Konstrukce technologických zařízení
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Materiálové inženýrství
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Nástroje a procesy
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Ochrana životního prostředí
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Polymer engeneering
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Angličtina
Polymerní materiály a technologie
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Potravinářské biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Process engineering
Doktorandské Prezenčné Angličtina
Proscesní inženýrství
Doktorandské Prezenčné Čeština
Řízení jakosti
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Stroje a nástroje pro zpracování polymerů a kompozitů
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština