Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)

přírodovědný technický
Univerzita: České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
Názov: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Ulice: Břehová 7
Psč: 115 19
Mesto: Praha 1
Kraj: Praha
Štát: Česká republika
Telefón: +420 771 258 836
E-mail: studium@fjfi.cvut.cz
Web: www.fjfi.cvut.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: žádný

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 900 Kč
Termín prihlášky 30.4.2024
Deň otvorených dverí 27. 9. 2024 na detašovaném pracovišti v Děčíně; 26. 11. 2024 v Praze
Odkaz na prihlášku https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO - možnost prominutí zkoušky do bakalářského studia v Praze; NE - zájemcům o studium na detašovaném pracovišti FJFI ČVUT v Děčíně jsou přijímací zkoušky prominuty.
Forma prijímacích skúšok Písemný test z matematiky s možností prominutí při splnění jedné z následujících podmínek: • maturita z profilového předmětu pro vybraný studijní program, úspěch v olympiádách, soutěžích nebo SOČ, • studijní průměr z profilového předmětu do 2,0. Bližší
Prípravné kurzy ANO - www.fjfi.cvut.cz/cz/uchazeci/pripravny-kurz
Termín prijímacích skúšok 11. 6. 2024
Vzor prijímacích skúšok edu.fjfi.cvut.cz/edu/Prijimaci_rizeni/Prijimaci_zkouska_BS.pdf
Zameranie na predmety matematika, fyzika, dle zaměření dále na chemie, IT

Ďalšie informácie

Fakulta jadrová a fyzikálno inžinierska ČVUT v Prahe (FJFI) je prírodovednú základňou ČVUT pre matematiku, fyziku, chémiu, informatiku a ich aplikácia v technických vedách aj v inžinierskej praxi. Orientuje sa na pokročilý základný a aplikovaný výskum a moderné výučbu.
Okrem jadrových vied sa fakulta venuje aj oblasti kvantových technológií či laserov, študenti môžu na fakulte pracovať s plazmou aj nanotechnológiami. Veľký dôraz kladie aj na matematické inžinierstvo a informatiku.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aplikace informatiky v přírodních vědách
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Aplikovaná algebra a analýza
Bakalárske Prezenčné Čeština
Aplikovaná fyzika ionizujícího záření
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Aplikovaná informatika
Bakalárske Prezenčné Čeština
Aplikované matematicko-stochastické metody
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Fotonika
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Fyzika plazmatu a termojaderné fúze
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Fyzika plazmatu a termojaderné fúze
Nadväzujúce magisterské
Fyzikální elektronika – specializace Fotonika
Nadväzujúce magisterské
Fyzikální elektronika – specializace Laserová fyzika a technika
Nadväzujúce magisterské
Fyzikální elektronika – specializace Počítačová fyzika
Nadväzujúce magisterské
Fyzikální inženýrství - specializace Fyzika plazmatu a termojaderné fúze
Bakalárske
Fyzikální inženýrství - specializace Fyzikální inženýrství materiálů
Bakalárske
Fyzikální inženýrství - specializace Inženýrství pevných látek
Bakalárske
Fyzikální inženýrství - specializace Laserová technika a fotonika
Bakalárske
Fyzikální inženýrství - specializace Počítačová fyzika
Bakalárske
Fyzikální inženýrství materiálů
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Inženýrství pevných látek
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Jaderná a částicová fyzika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Jaderná chemie
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština