Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Pardubice
Názov: Fakulta zdravotnických studií
Ulice: Průmyslová 395
Psč: 530 03
Mesto: Pardubice
Kraj: Pardubický
Štát: Česká republika
Telefón: 466 037 736
E-mail: studijni.fzs@upce.cz
Web: https://fzs.upce.cz/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 225
Počet záujemcov 578
Poplatok za prihlášku 500 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 39 %
Termín prihlášky 31. 3. 2022
Deň otvorených dverí Celouniverzitní 10. 12. 2021 10:00 - 18:00 hod. a Fakultní ONLINE 15. 1. 2022 10:00 - 13:00 hod.
Odkaz na prihlášku

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok vlastní forma testů - elektronicky
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok Bakalářské studium 16. - 17. 5. 2022, Navazující magisterské studium 18. 5. 2022

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Organizace a řízení ve zdravotnictví
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Porodní asistence
Bakalárske Prezenčné Čeština
Radiologická asistence
Bakalárske Prezenčné Čeština
Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelství v interních oborech
Nadväzujúce magisterské Kombinované Čeština
Specializace v ošetřovatelství – Perioperační péče
Nadväzujúce magisterské Kombinované Čeština
Specializace v porodní asistenci - Perioperační péče
Nadväzujúce magisterské Kombinované Čeština
Všeobecné ošetřovatelství
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Zdravotně sociální péče
Bakalárske Prezenčné Čeština
Zdravotnické záchranářství
Bakalárske Prezenčné Čeština