Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta priemyselných technológií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Univerzita: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Názov: Fakulta priemyselných technológií
Ulice: I. Krasku 491/30
Psč: 020 01
Mesto: Púchov
Kraj: Trenčiansky
Štát: Slovensko
Telefón: +421 32 7400 869
E-mail: dana.bakosova@fpt.tnuni.sk
Web: www.fpt.tnuni.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Termín prihlášky 30. 04.2021
Odkaz na prihlášku https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/vyhladavanie

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky Prijímacie skúšky sa robia iba na študijný program Textilná technológia a návrhárstvo
Termín prijímacích skúšok 18.05.2021

Ďalšie informácie

Fakulta priemyselných technológií ponúka vysokú kvalitu štúdia na perspektívnych študijných programoch vo všetkých 3 stupňoch vysokoškolského štúdia. Významná časť štúdia prebieha v praxi a pripravuje odborníkov v oblastiach polymérnych, anorganických, kovových a kompozitných materiálov, textilných materiálov a návrhárstva, dizajnu, environmentálneho inžinierstva, numerickej analýzy a simulácie technologických procesov. Fakulta disponuje špičkovým technickým vybavením a kvalitným laboratórnym zázemím, ktoré zahŕňa 20 špecializovaných a výučbových laboratórií, ateliéry a 5 moderných učební informačných technológií. Fakulta má tiež vlastnú knižnicu odbornej literatúry so študovňou. Ubytovanie študentov zabezpečuje internát priamo v areáli fakulty.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Materiálová technológia
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Materiálové inžinierstvo
technický umělecký
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Materials
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Materiály
technický
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Počítačová podpora materiálového inžinierstva
technický
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Textilná technológia a návrhárstvo
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský