Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta filozofická Univerzita Pardubice

humanitní
Univerzita: Univerzita Pardubice
Názov: Fakulta filozofická
Ulice: Studentská 84
Psč: 532 10
Mesto: Pardubice
Kraj: Pardubický
Štát: Česká republika
Telefón: 466 036 224
E-mail: jan.prazak@upce.cz
Web: https://ff.upce.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 520
Počet záujemcov 924
Poplatok za prihlášku 500 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 56 %
Termín prihlášky Bakalářské studium 20. 4. 2022; Magisterské studium 30. 4. 2022
Deň otvorených dverí pátek 10. 12. 2021 – celouniverzitní den otevřených dveří Univerzity Pardubice
Odkaz na prihlášku http://eprihlaska.upce.cz

Prijímacie skúšky

Forma prijímacích skúšok Vlastní forma přijímacích zkoušek
Prípravné kurzy Ano
Termín prijímacích skúšok Bakalářské studium: 6. – 7. 6. 2022; Magisterské studium: 8. – 9. 6. 2022
Zameranie na predmety Podrobnější informace naleznete na portálu pro uchazeče studuj.upce.cz

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Anglická filologie
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Anglický jazyk, specializace: Anglický jazyk pro odbornou praxi
Bakalárske Prezenčné Čeština
Anglický jazyk, specializace: Anglický jazyk pro vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Ethics and Political Philosophy
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Filosofie
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné Čeština
Historical Sciences
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Historické vědy
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Historicko-literární studia
Bakalárske Prezenčné Čeština
Historie, specializace: Archeologie
Bakalárske Prezenčné Čeština
Historie, specializace: Archivní studia
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Historie, specializace: Dějiny literární kultury
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Historie, specializace: Gender history
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Historie, specializace: Kulturně historická studia
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Historie, specializace: Kulturně-historická studia slovanských zemí
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Historie, specializace: Ochrana hmotných památek
Bakalárske Prezenčné Čeština
Historie, specializace: Péče o kulturní dědictví
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Historie, specializace: Soudobé dějiny
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Humanitní studia, specializace: Historickografické vědy
Bakalárske Prezenčné Čeština
Humanitní studia, specializace: Pedagogické vědy
Bakalárske Prezenčné Čeština
Humanitní studia, specializace: Sociologicko-antropologické vědy
Bakalárske Prezenčné Čeština