Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta filozofická Univerzita Pardubice

humanitní umělecký
Univerzita: Univerzita Pardubice
Názov: Fakulta filozofická
Ulice: Studentská 84
Psč: 532 10
Mesto: Pardubice
Kraj: Pardubický
Štát: Česká republika
Telefón: 466 036 224
E-mail: studuj.ff@upce.cz
Web: ff.upce.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 595
Počet záujemcov 1264
Poplatok za prihlášku 600 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 48%
Termín prihlášky Bakalářské studium 21. 4. 2024; Magisterské studium 28. 4. 2024
Deň otvorených dverí pátek 2. 2. 2024
Odkaz na prihlášku http://eprihlaska.upce.cz

Prijímacie skúšky

Forma prijímacích skúšok Vlastní forma přijímacích zkoušek
Prípravné kurzy Ano
Termín prijímacích skúšok Bakalářské studium: 3. 6. – 4. 6. 2024; Magisterské studium: 5. 6. – 6. 6. 2024
Zameranie na predmety Podrobnější informace naleznete na portálu pro uchazeče studuj.upce.cz

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Anglická filologie
humanitní
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Anglický jazyk, specializace: Anglický jazyk pro odbornou praxi
humanitní ekonomický
Bakalárske Prezenčné Čeština
Anglický jazyk, specializace: Anglický jazyk pro vzdělávání
humanitní
Bakalárske Prezenčné Čeština
English Philology
humanitní
Nadväzujúce magisterské Angličtina
Ethics and Political Philosophy
humanitní ekonomický
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Angličtina
Filosofie
humanitní
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné Čeština
Historical Sciences
humanitní
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Historické vědy
humanitní
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Historicko-literární studia
humanitní
Bakalárske Prezenčné Čeština
Historie, specializace: Archeologie
humanitní umělecký
Bakalárske Prezenčné Čeština
Historie, specializace: Dějiny literární kultury
humanitní
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Historie, specializace: Gender history
humanitní
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Historie, specializace: Kulturně historická studia
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Historie, specializace: Kulturně-historická studia slovanských zemí
humanitní
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Historie, specializace: Ochrana hmotných památek
humanitní
Bakalárske Prezenčné Čeština
Historie, specializace: Péče o kulturní dědictví
humanitní
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Historie, specializace: Soudobé dějiny
humanitní
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Humanitní studia, specializace: Historické vědy
humanitní
Bakalárske Prezenčné Čeština
Humanitní studia, specializace: Pedagogické vědy
humanitní
Bakalárske Prezenčné Čeština
Humanitní studia, specializace: Sociologicko-antropologické vědy
humanitní
Bakalárske Prezenčné Čeština