Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Katedra politológie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Univerzita: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Názov: Katedra politológie
Ulice: Študentská 2
Psč: 911 50
Mesto: Trenčín
Kraj: Trenčiansky
Štát: Slovensko
Telefón: +421 32 7400 902
E-mail: marcel.lincenyi@tnuni.sk
Web: www.tnuni.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Termín prihlášky 30. 06.2021
Odkaz na prihlášku https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/vyhladavanie

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky Nie

Ďalšie informácie

Zameriava sa na prípravu budúcich pracovníkov médií, mimovládneho sektora, verejnej správy, politického poradenstva a ďalších spoločensky zameraných profesií. Absolventi získavajú orientáciu vo filozofických, sociálno-ekonomických a zahranično-politických otázkach, otázkach medzinárodných vzťahov, politického myslenia, kampaní a prieskumov verejnej mienky. Okrem prednášok a prakticky orientovaných cvičení je zaužívanou praxou organizácia diskusií s odborníkmi a politikmi. Štúdium má svoju pridanú hodnotu v pozitívnej atmosfére prenesenej do tvorby jej študentov a pedagógov.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Political Sciences
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Politológia
humanitní
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský