Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Pedagogická fakulta Ostravská univerzita

humanitní technický umělecký
Univerzita: Ostravská univerzita
Názov: Pedagogická fakulta
Ulice: Fráni Šrámka 3
Psč: 70103
Mesto: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
Štát: Česká republika
Telefón: 553 462 525
E-mail: studium.pdf@osu.cz
Web: https://pdf.osu.cz/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 1300
Počet záujemcov 4500
Poplatok za prihlášku 600 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 30%
Termín prihlášky 15. 3. 2023
Deň otvorených dverí Online dny otevřených dveří 6. a 8. prosince 2022 a fyzické dny otevřených dveří 27. ledna 2023
Odkaz na prihlášku -

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky Test obecných studijních předpokladů (ve vlastní režii fakulty); Praktická zkouška z tělesné výchovy; Motivační pohovor; Zkouška odborných znalostí v rozsahu výuky příslušného bakalářského programu; Výběrová řízení
Forma prijímacích skúšok vlastní forma testů
Prípravné kurzy NE
Termín prijímacích skúšok talentové zkoušky - duben 2023, přijímací zkoušky - květen - červen 2023
Vzor prijímacích skúšok https://pdf.osu.cz/7678/test-obecnych-studijnich-predpokladu/
Zameranie na predmety Test obecných studijních předpokladů neobsahuje žádná odborná témata ve vazbě na konkrétní předmět. Skládá se ze třech samostatných částí: verbální myšlení, kulturně-společenský přehled a logické myšlení.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Andragogika
Bakalárske Iný
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, maior
Bakalárske Iný
Behaviorální zdraví, sport a technologie
Nadväzujúce magisterské Iný
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání, maior
Bakalárske
Didaktika českého jazyka a literatury
Doktorandské Iný
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání, maior
Bakalárske Iný
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání, maior
Bakalárske Iný
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
Doktorandské Iný
Kinantropologie
Doktorandské Iný
Kinantropologie, specializace Behaviorální zdraví
Nadväzujúce magisterské Iný
Kinantropologie, specializace Sportovní vědy
Nadväzujúce magisterské Iný
Matematika se zaměřením na vzdělávání, maior
Bakalárske Iný
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání, maior
Bakalárske Iný
Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Iný
Pedagogika
Doktorandské Iný
Pedagogika, maior
Bakalárske Iný
Psychologie se zaměřením na vzdělávání, maior
Bakalárske
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání, maior
Bakalárske Iný
Sociální pedagogika
Nadväzujúce magisterské Iný
Sociální pedagogika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Iný