Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

3. lékařská fakulta Univerzita Karlova

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Karlova
Názov: 3. lékařská fakulta
Ulice: Ruská 2411/87
Psč: 100 00
Mesto: Praha 10
Kraj: Praha
Štát: Česká republika
Telefón: 267 102 207
E-mail: marie.souckova@lf3.cuni.cz (Bc.), jan.hudak@lf3.cuni.cz (MUDr.)
Web: www.lf3.cuni.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 232 (Bc.), 347 (MUDr. + Mgr.)
Počet záujemcov 1206 (Bc.), 2102 (MUDr. + Mgr.)
Poplatok za prihlášku 830 Kč/880 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 19,23% (Bc.), 16,51% (MUDr. + Mgr.)
Termín prihlášky 29.02.2024
Deň otvorených dverí 5.1.2024
Odkaz na prihlášku https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11120

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO, NE
Forma prijímacích skúšok písemné, ústní
Prípravné kurzy https://www.lf3.cuni.cz/3LF-1882.html
Termín prijímacích skúšok 7. - 9. června 2024
Vzor prijímacích skúšok https://www.lf3.cuni.cz/3LF-66.html
Zameranie na predmety fyzika, chemie, biologie

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Dentální hygiena
Bakalárske Prezenčné Čeština
Fyzioterapie
Bakalárske Prezenčné Čeština
Nutriční terapie
Bakalárske Prezenčné Čeština
Všeobecné lékařství
Magisterské Prezenčné Čeština
Všeobecné ošetřovatelství
Bakalárske Prezenčné Čeština