Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta veřejných politik v Opavě Slezská univerzita

humanitní přírodovědný
Univerzita: Slezská univerzita
Názov: Fakulta veřejných politik v Opavě
Ulice: Bezručovo náměstí 885/14
Psč: 746 01
Mesto: Opava
Kraj: Moravskoslezský
Štát: Česká republika
Telefón: 553 684 122, 123, 124
E-mail: studium@fvp.slu.cz
Web: www.fvp.slu.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 465
Počet záujemcov 563
Poplatok za prihlášku 500 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 82,59 %
Termín prihlášky 31. 3. 2021
Deň otvorených dverí 2. února 2021
Odkaz na prihlášku https://is.slu.cz/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok Aktuální podmínky k přijímacímu řízení na Fakultu veřejných politik v Opavě najdete na webu: https://www.slu.cz/fvp/cz/soprijimacirizeniaktualni
Termín prijímacích skúšok květen - červen 2021
Vzor prijímacích skúšok www.slu.cz/fvp/cz/studium/vysledky-prijimaciho-rizeni/vysledky-prijimaciho-rizeni-2017-2018/
Zameranie na predmety biologie člověka, základy společenských věd, základy práva, veřejné správy, filozofie, sociologie, Test obecných studijních předpokladů

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Dentální hygiena
Bakalárske Prezenčné Čeština
Edukační péče o seniory
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Porodní asistence
Bakalárske Prezenčné Čeština
Sociální patologie a prevence
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Speciální pedagogika
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Veřejná správa a sociální politika
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Všeobecná sestra
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština