Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

1. lékařská fakulta Univerzita Karlova

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Karlova
Názov: 1. lékařská fakulta
Ulice: Kateřinská 32
Psč: 121 08
Mesto: Praha 2
Kraj: Praha
Štát: Česká republika
Telefón: 224 964 201
E-mail: jzasp@lf1.cuni.cz
Web: www.lf1.cuni.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 418 (Bc.), 1288 (MUDr.,MDDr.), 151 (NMgr.)
Počet záujemcov 1902 (Bc.), 4001 (MUDr., MDDr.), 189 (NMgr.)
Poplatok za prihlášku 880 Kč/930 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 28,7 % (Bc.), 44 % (MUDr.,MDDr.), 88,8 % (NMgr.)
Termín prihlášky 29. 02. 2024
Deň otvorených dverí 06.01.2024 https://www.lf1.cuni.cz/seznamte-se-s-1-lf-uk
Odkaz na prihlášku https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11110&zobraz=Zobrazit

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO, NE (https://www.lf1.cuni.cz/bez-prijimacich-zkousek)
Forma prijímacích skúšok písemný test
Prípravné kurzy https://www.lf1.cuni.cz/pripravne-kurzy-1-lf-ak-rok-20212022-2-8-2022-134919
Termín prijímacích skúšok 10. a 11. června 2024
Vzor prijímacích skúšok https://www.lf1.cuni.cz/modelovky
Zameranie na predmety fyzika, chemie, biologie

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Adiktologie
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Ergoterapie
Bakalárske Prezenčné Čeština
Fyzioterapie
Bakalárske Prezenčné Čeština
Nutriční terapie
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Porodní asistence
Bakalárske Prezenčné Čeština
Všeobecné lékařství
Magisterské Prezenčné Čeština
Zubní lékařství
Magisterské Prezenčné Čeština