Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Filozofická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

humanitní
Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Názov: Filozofická fakulta
Ulice: Branišovská 31a
Psč: 370 05
Mesto: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
Štát: Česká republika
Telefón: 387 774 801
E-mail: dekanat@ff.jcu.cz
Web: www.ff.jcu.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 257
Počet záujemcov 491
Poplatok za prihlášku 500,- Kč
Pravdepodobnosť prijatia 52 %
Termín prihlášky březen
Deň otvorených dverí 20. 1. 2023
Odkaz na prihlášku

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok prospěch ze SŠ, pohovor
Prípravné kurzy NE
Termín prijímacích skúšok konec května, červen
Vzor prijímacích skúšok www.ff.jcu.cz/information_for/applicants/PRAVIDLA_200910.pdf

Súbory na stiahnutie